Členovia tímu
Bc. Ballint Farkas
Bc. Bálint Farkas
Pred štúdiom na VŠ sa zaujímal o programovacie jazyky Pacsal a C. Počas bakalarského štúdia sa zdokonalil v jazyku C a nadobudol znalosti z OO programovacieho jazyka Java. Má skúsenosti s webovými technológiami, ako napr. (X)HTML, CSS a jazykom JavaScript. Má základné znalosti relačných databáz, case prostriedkov a jazyka UML. Z databázových prostredií používal MySQL v spolupráci s jazykom PHP. Práca s grafickými editormi Adobe Photoshop či GIMP mu nerobí problém. Témou jeho bakalárskej práce bola Výpočtová inteligencia na automobilových závodoch. V inžinierskom štúdiu má zapísaný predmet Pokročilé databázové technológie. Poznatky z neho môže uplatniť pri riešení tejto témy.
Bc. Michal Holub
Bc. Michal Holub
Má skúsenosti s jazykmi C/C++, C#, Java. Ovláda tiež objektovo orientované modelovanie v jazyku UML, webové technológie (X)HTML, CSS, XML, XSL, má skúsenosti so spracovávaním formulárov prostredníctvom PHP a ukladanie údajov do databázy pomocou SQL. Zúčastnil sa programátorských súťaží Korešpondenčný seminár z programovania, Zenit, ProFIIT, matematická olympiáda kategória programovanie. Má bohaté skúsenosti s prácou v tíme a s tímovým riadením - pravidelne ako dobrovoľník pomáha s organizovaním rozličných podujatí doma aj v zahraničí.
Bc. Juraj Kollar
Bc. Juraj Kollár
Ovláda platformu Java a J2EE a s nimi súvisiace technológie ako Hibernate, Spring, Tapestry. Ďalej ovláda XML, XSLT a UML na dobrej úrovni. Pracuje 1,5 roka v softvérovej firme. V súčasnosti sa zaujíma hlavne o oblasť objektovo orientovanej analýzy a návrhu softvéru ako aj moderné metódy jeho vývoja ako XP alebo MDA. Medzi jeho záľuby patria: gitara, hokejbal, futbal, plávanie, ping- pong, hudba, film
Bc. Vojtech Villaris
Bc. Vojtech Villaris
Špecialista na databázy, v bakalárskej práci sa venoval dolovaniu dát pomocou asociačných pravidiel. Na dobrej úrovni ovláda jazyk SQL. Tieto znalosti môže naplno uplatniť aj pri sociálnych sieťach, v rámci ktorých sa ukladá veľké množstvo informácií, ktoré je treba efektívne prehľadávať. Navyše, v inžinierskom štúdiu má zapísaný predmet Objavovanie znalostí. Znalosti algoritmov si upevnil aj na súťažiach Zenit, Korešpondenčný seminár z programovania a ProFIIT. Ovláda programovací jazyk Java, z webových technológií si vie poradiť s (X)HTML, CSS, XML, XSL.
Bc. Martin Virik
Bc. Martin Virik
V rámci svojho zamestnania pracuje v tíme na vývoji webových aplikácií. Na nadpriemernej úrovni ovláda tieto webové technológie: PHP, Javascript, (X)HTML, CSS. Pri návrhu uprednostňuje objektovo?orientovaný prístup a modelovací jazyk UML. Rozumie relačným databázam a aktívne pracuje s MySQL serverom. V bakalárskom projekte, na tému Spravodajský portál, podrobne analyzoval vlastnosti webových dokumentov z pohľadu štruktúry, aby tak získal hľadané dáta. Získal tak skúsenosti a poznatky zo zbierania a analýzy dát. Tento projekt implementoval v jazyku Java, s ktorým ma tiež nemalé skúsenosti.