Novinky o projekte

Máj

09.05.2017 Posledné stretnutie
Na poslednom spoločnosm stretnutí v rámci predmetu Tímový projekt sme mali návštevu z UKB, ktorým sme predviedli našu webovú aplikáciu, ku ktorej vyjadrili svoje názory. Tiež sme preberali možbé zlepšenia a ďalší posun v projekte a iné príbuzné veci, ako napríklad knihovnícku konferenciu, či konkurenčný systém CCS. V závere sme zhrnuli, čo na našej aplikácii funguje, čo ešte treba dorobiť a čo je nutné vložiť do dokumentácie k projektu. Zápis o stretnutí je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.

Apríl

27.04.2017 TP CUP
Dnes sme sa zúčastnili konferencie IIT.SRC, ktorou súčasťou bol aj TP CUP. Našu prácu sme preznentovali mnohým, vrátane hlavného hosťa Cesareho Putassa. Pri našej prezentácii sme použili poster, prezentáciu a letáčiky, všetky dostupné v časti Ostatné Aby to však nebolo všetko, podarilo sa nám postúpiť do semifinále súťaže, ktoré sa koná 7.6
24.04.2017 Stretnutie pred TP CUPom
Na dnešnom stretnutí sme sa snažili skompletizovať prípravu na TP CUP, dokončiť návrh posteru a letáčikov, a tiež prebrať obsah prezentácie, ktorá má byť umiestená na monitore. Na stretnutí sa zúčastili aj zástupkyne knižnice, ktorým sme predviedli náš produkt, webovú aplikáciu. Zápis o stretnutí je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
20.04.2017 TP CUP - robime.it
Spomínaný dotazník sme rozpracovali a transformovali sme ho na článok pre portál robime.it. Prečítať si ho možete na tomto odkaze
19.04.2017 TP CUP - Dotazník
Po veľkonočných prázdninách sme sa vrátili späť k našej práci, a keďže sa pomaly blíži čas IIT.SRC vypracovali sme dotazník, ktorý obsahoval informácie o našom projekte. Následne sme tieto informácie zapracovali aj do článku pre robime.it. Prečítať si ho možete na tomto odkaze
10.04.2017 Nasadenie funčnej aplikácie na web
Hlavným bodom stretnutia bolo nadasenie funkčnej verzie aplikácie na web, čo nám robilo problémy aj kvôli podadresárom a protokolu https. Tiež sme riešili ďalší priebeh šprintu a vypracovanie ostatných úloh. Zápis o stretnutí je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
04.04.2017 Export článkov
Jednou z častí aplikácie je aj výrez a export článku z novín. Náš člen Adam pripravil 5 možných riešení, ako túto funkcionalitu implementovať. Teraz čakáme na vyjadrenie od zákaníka.
03.04.2017 Webová aplikácia dokončená
Dnes na stretnutí sme sa konečne mohli pochváliť prvou, funkčnou verziou webovej aplikácia, ktorá je pripravená na použitie. Ešte sú v nej nejaké malé chyby a vizuálne nedostatky, ale pre účel extrahovania a validáciu článkov je plne pripravená. V ďalšom týždni by sa mali pripraviť dáta na testovanie. Zápis o stretnutí je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
03.04.2017 Kľúčové slová
Po minulotýždňovom prvom návrhu tvorenia kľúčových slov pomocou TF-IDF, ktorý nebol príliš úspešný, sme dnes priniesli nový systém, ktorý používa tokenizácia a tiež spájanie slov do slovných spojení. Tieto kľúčové slová sú omnoho lepšie, ale stále je priestor na zlepšovanie. Ďalším krokom bude zváženie lematizácie a úpravy tokenizácie a spájania slov.

Marec

27.03.2017 MARC21 záznamy
Dnešnou problematikou bolo vytváranie MARC21 záznamov pre extrahované články časopisu, ako aj vytváranie záznamov pre celé číslo a časopis. Tieto záznamy budú viditeľné aj vo webovej aplikácií, no zatiaľ riešime problémy s ukladaním záznamov do databázy. Tiež sa konalo tradičné pondelkové stretnutie, o ktorom je vytvorený zápis, dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
23.03.2017 Novinky vo webovej aplikácii
Webová aplikácia sa každý deň inovuje a dnes sme riešili vizuálnu stránku, konkrétne sme sa rozhodli pridať nejaké dodatočné informácie pre používateľa, zmeniť niektoré elementy a postupne pridať funkcionalitu editácie článkov. Tiež sme riešili problematiku kľúčových slov, kde sa bližšie pozrieme na lematizáciu a tokenizáciu.
20.03.2017 Prvá verzia webovej aplikácie
V dnešný deň bola dokončená prvá verzia webovej aplikácie, ktorá má slúžiť na editáciu extrahovaných článkov. V aplikácií sa zatiaľ zobrazujú články v textovej podobe, keďže sme mali problémy s Pythonovskou knižnicou na vytváranie výrezov obrázku. Na aplikácií ďalej tvrdo makáme a veríme, že už čoskoro vytvoríme ďalšiu, rozšírenú verziu. Tiež sa konalo tradičné pondelkové stretnutie, o ktorom je vytvorený zápis, dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
13.03.2017 ElasticSearch
Hlavnou témou dneška bolo rozbehania databázy ElasticSearch, v ktorej uchovávame naše dáta. Okrem samotného spustenia sa riešila aj forma dátového modelu, v ktorom chceme dáta uchovávať. Viac o stretnutí v časti Zápis zo stretnutí.
06.03.2017 Šprint 7 začína
Na stretnutí sme plánovali, čo je potrebné urobiť v nasledujúcom šprinte. Zhodli sme sa je je potrebné čím skôr dokončiť webovú aplikáciu, aspoň je prvú verziu, a čím skôr ju dať do rúk zákazníka na testovanie. Tiež sme rozoberali stav webového sídla tímu, ktorý bol v neuspokojivom stave. Viac o stretnutí v dokumente v časti Zápis zo stretnutí.

Február

27.02.2017 Komunikácia a akceptačné kritéria
Dnešnou témou stretnutia bola komunikácia jednotlivých problémov a úprava akceptačných kritérií na úlohy, ktoré mali byť hotové budúci týždeň. Viac o stretnutí si môžete prečítať v sekcii Zápis zo stretnutí.
20.02.2017 Plánovanie šprintu 6
Dnešným dňom oficiálne začala práca v letnom semestri. Do prvého šprintu sme si naplánovali opraviť chyby v našom parseri, ktoré ešte neboli opravené, resp. boli odhalené pri testovaní a oprave iných chýb. Tiež sme začali pripravovať nový návrh webového rozhrania a začali sme s prvotnou implementáciuo webovej aplikácie.

December

22.12.2016 Koniec práce v zimnom semestri
V zimnom semestri sa naša práca trochu odchýlila od prvotnej predstavy. Keďže dáta, s ktorými pracujeme neboli vo vyhovujúcej forme, celý semester sme sa zaoberali transformáciou týchto dát. Podarilo sa nám úspešne identifikovať jednotlivé časti článku a aj ich úspešne prepojiť do celkov - článkov. Tak isto sme navrhli dátový model pre MySQL databázu, avšak rozhodli sme sa pre ElasticSearch ako lepšiu alternatívu. Návrh webového rozhrania je v štádiu dolaďovania a počkáme, aké pripomienky prídu z UKB. To je na zimný semester všetko, prajeme Veselé Vianoce.
15.12.2016 Mockupy webového rozhrania
Cieľom stretnutia bolo rozobrať jednotlivé návrhy webovej aplikácia a zhodnúť sa na jednom, najlepšom návrhu, ktorý by vyhovoval aj zákazníkovi. Tiež sme sa dohodli, že posledné stretnutie 22.12 nebude povinné a nebude ani fyzické. Prípadné problémy, ktorí by sa mali vyskytnúť máme konzultovať elektronicky. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
08.12.2016 Ukončenie šprintu 4
Na dnešnom stretnutí sme rozoberali aké úlohy sa nám počas šprintu podarilo dokončiť, ako nám funguje náš algoritmus a o tom, že bude potrebné ho otestovať a opraviť prípadné chyby. Tiež sme sa rozprávali o návrhu webového rozhrania pre používateľa, ktoré sme plánovali implementovať vo februári budúceho roka. Tiež sme riešili návrh dátového modelu pre databázu, do ktorej budeme ukladať extrahované časti. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
1.12.2016 Stretnutie s UKB
Na dnešné stretnutie prišiel Tomáš Fiala z Univerzitnej Knižnice v Bratislave, ktorému sme prezentovali naše výsledky z navrhnutým algoritmom. Z výsledkov, ktoré dosahovali úspešnosť okolo 90% bol nadšený a tiež prekvapený, že sme to v takom krátkom čase dokázali takto dobre navrhnúť. Okrem toho sme riešili program na budúci semester, v ktorom by sme mali vytvoriť webovú aplikáciu. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.

November

25.11.2016 Ukončenie šprintu 3
Stretnutie sa venovalo najmä tomu, ako sa zlepšujeme čo sa týka počtu vypracovaných user stories a ako sme pokročili v identifikácií častí článkov. Tiež sme riešili algoritmus na spájanie týchto častí, ktorý mal byť náplňou ďalšieho šprintu. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
15.11.2016 Reštaurácia DRAG
Dnes sme sa výnimočne stretli v reštaurácii DRAG, kde sme okrem riešenia práce na identifikácii častí článku, tak trochu spoznávali jeden druhého mimo školského prostredia. Obed bol vynikajúci a aj debata bola na veľmi dobrej úrovni. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
10.11.2016 Ukončenie šprintu 2 a začiatok šprintu 3
Na stretnutí sme riešili problematiku retrospektívy, ktorú sme vypracovali na základe poznatkov z minulého šprintu. V druhom šprinte, ktorý bol analytický, sme prišli na spôsob, ako identifikovať jednotlivé časti článkov a plánom pre tretí šprint bolo túto myšlienku implementovať. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
03.11.2016 Plánovanie a dokumentácia
Na dnešnom stretnutí sme riešili problematiku plánovania, dohodli sme sa na lepšej dokumentácií odpracovaných hodín v nástroji scrumdesk, ako aj to ako budeme zákazníkovi prezentovať vypracované úlohy. Tiež sme preberali pravidlá spomínaných dokumentov. Taktiež naše webové sídlo dostalo nové sekcie plán a pridali sa časti na úvodnú stránku. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.

Október

27.10.2016 Druhý šprint
Pri plánovaní druhého šprintu sme mysleli na problém s dátami, ktorý sme odhalili. Vedúci tímu vymyslel metódu, ktorou by sme vedeli dostať dáta do formy článkov. Úlohy, ktoré sme naplánovali boli analytické, avšak týkali sa priamo jednotlivých krokov, ktoré sme plánovali vykovať na preformátovanie vstupných dát. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
25.10.2016 Problém s dátami
Pri vytváraní konfiguračných súborov a pri analýze článkov sme si uvedomili, že dáta nie sú konzistentné a bude potrebné vymyslieť metódy, ako ich upraviť do formy s ktorými v nich budeme vedieť lepšie prehľadávať.
20.10.2016 Tretie tímové stretnutie
Na treťom stretnutí sme riešili, ako zabezpečiť lepšiu tímovú komunikáciu a preto sme sa rozhodli zaviesť pravidelné tímové stretnutia, ktoré sa budú konať online cez nástroj Skype v Slacku každý deň o 20:00 podľa možností. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
13.10.2016 Druhé tímové stretnutie
Na druhom stretnutí sme naplánovali prvý šprint semestra, zvolili sme si základné úlohy ako oboznámenie sa s technológiami a základnú analýzu dát, s ktorými budeme počas projektu pracovať. Taktiež sme si určili aj úlohu na vytvorenie konfiguračných dokumentov, ktoré by nám mali pomôcť spracovať údaje z hlavičky časopisov. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.
06.10.2016 Stretnutie s UKB
Stretli sme sa zo zástupcami Univerzitnej Knižnice v Bratislave, s ktorými budeme spolupracovať na projekte. Tiež nám poskytli dáta, s ktorými budeme pracovať a konzultovali sme predbežnú predstavu, akým smerom sa bude projekt uberať. Zápis k stretnutiu je dostupný v časti Zápis zo stretnutí.

Dokumenty