Novinky

Na poslednom spoločnosm stretnutí v rámci predmetu Tímový projekt sme mali návštevu z UKB, ktorým sme predviedli našu webovú aplikáciu, ku ktorej vyjadrili svoje názory. Tiež sme preberali možbé zlepšenia a ďalší posun v projekte a iné príbuzné veci, ako napríklad knihovnícku konferenciu, či konkurenčný systém CCS. V závere sme zhrnuli, čo na našej aplikácii funguje, čo ešte treba dorobiť a čo je nutné vložiť do dokumentácie k projektu. Viac o stretnutí si môžete prečítať
Dnes sme sa zúčastnili konferencie IIT.SRC, ktorou súčasťou bol aj TP CUP. Našu prácu sme preznentovali mnohým, vrátane hlavného hosťa Cesareho Putassa. Pri našej prezentácii sme použili poster, prezentáciu a letáčiky, všetky dostupné na týchto odkazoch Aby to však nebolo všetko, podarilo sa nám postúpiť do semifinále súťaže, ktoré sa koná 7.6.
Na dnešnom stretnutí sme sa snažili skompletizovať prípravu na TP CUP, dokončiť návrh posteru a letáčikov, a tiež prebrať obsah prezentácie, ktorá má byť umiestená na monitore. Na stretnutí sa zúčastili aj zástupkyne knižnice, ktorým sme predviedli náš produkt, webovú aplikáciu. Viac o stretnutí si môžete prečítať

O tíme

Náš tím sa skladá zo šiestich členov z oboch študijných odborov, čo nám prináša väčšiu perspektívu pri riešení problémov.
Na základe prvej kooperácie sme zistili, že sa ako tím dokážeme zorganizovať, keďže každému z nás záleží na dobrom výsledku tejto spolupráce. Napriek tomu, že sú naše záujmy rôzne, dokážeme nájsť vždy spoločnú reč.