Zimný Semester

Cieľ semestra: Vytvoriť nástroj, ktorý umožní v súbore rozpoznať články a k nim prislúchajúce bibliografické záznamy
Ciele šprintu:
- zoznámenie sa s používanými technológiami
- počiatočná analýza zdrojových dát
- identifikácia rizík vychádzajúcich z formy zdrojov
Ciele šprintu:
- podrobná analýza jednotlivých častí zdrojových dokumentov
- schopnosť rozpoznať nadpisy, články a ostatné časti
- vytvorenie programu pre spracovávanie znakov do fulltextov v XML súbore
- vytvorenie návrhu pre parsovanie dokumentov na jednotlivé články
Ciele šprintu:
- vytvorenie nástroja pre parsovanie XML dokumentov
- v rámci nástroja vytvárať prezentáciu vstupných zdrojov (štatistika, počet spracovaných zdrojov, chybovosť)
Ciele šprintu:
- generovanie bibliografických záznamov pre extrahované časti
- realizácia štatistickej analýzy textu
Ciele šprintu:
- generovanie bibliografických záznamov častí
- vytvorenie nástroja na prelinkovanie bibliografických záznamov a extrahovaných častí
Zhrnutie toho, čo sa nám podarilo a čo naopak nie.

Letný Semester

Cieľ semestra: Rozpoznanie obsahu jednotlivých článkov a vytvorenie webovej aplikácie pre vyhľadávanie
Ciele šprintu:
- identifikácia entít a ich pomenovanie
Ciele šprintu:
- začiatok vytvárania webovej aplikácie
- zabezpečenie možnosti registrácie a tvorby používateľov
Ciele šprintu:
- nástroj pre prezentáciu a rozhranie pre vyhľadávanie
Ciele šprintu:
- pridanie možnosti vytvárania knižnice používateľa
- pridanie možnosti vytvárania kolekcií používateľom
Ciele šprintu:
- vytvorenie nástroja a pridanie funkcionality pre editáciu bibliografických záznamov
Ciele šprintu:
- dokončenie projektu
Zhrnutie toho, čo sa nám podarilo a čo naopak nie.