Dokumenty
Zápisnice

1. stretnutie v zimnom semestri zo 16. októbra 2013

2. stretnutie v zimnom semestri z 24. októbra 2013

3. stretnutie v zimnom semestri zo 6. novembra 2013

4. stretnutie v zimnom semestri zo 7. novembra 2013

5. stretnutie v zimnom semestri zo 14. novembra 2013

6. stretnutie v zimnom semestri z 21. novembra 2013

7. stretnutie v zimnom semestri z 28. novembra 2013

8. stretnutie v zimnom semestri z 5. decembra 2013

9. stretnutie v zimnom semestri z 12. decembra 2013

Letný semester:

1. stretnutie v letnom semestri z 20. februára 2014

2. stretnutie v letnom semestri z 27. februára 2014

3. stretnutie v letnom semestri zo 6. marca 2014

4. stretnutie v letnom semestri z 13. marca 2014

5. stretnutie v letnom semestri z 20. marca 2014

6. stretnutie v letnom semestri z 27. marcaa 2014

7. stretnutie v letnom semestri z 3. apríla 2014

8. stretnutie v letnom semestri z 24. apríla 2014

9. stretnutie v letnom semestri z 29. apríla 2014

10. stretnutie v letnom semestri z 9. mája 2014

11. stretnutie v letnom semestri z 15. mája 2014

12. stretnutie v letnom semestri z 19. mája 2014Dokumentácia a posudky

Kompletná dokumentácia k produktu - PDF

Dokumentácia riadenia projektu - PDF

Používateľská príručka k produktu - PDF

Posudok analýzy na tím č.5 - PDF

Posudok prototypu na tím č.5 - PDF

Posudok celového produktu na tím č.5 - PDFNaša ponuka na tému: Interaktivita mobilného zariadenia a televízie - PDF

Posudok pre konkurenčný tím (tím 04) - PDF

Posudok prototypu pre konkurenčný tím (tím 04) - PDF

Posudok na výsledný produkt pre konkurenčný tím (tím 04) - PDFPropagačné video k produktu - MP4

Logo tímu číslo 5 - PNG

Novinky

30.5.2014

Doplnenie posudkov na celkové produkty


30.5.2014

Pridanie propagačného videa


22.5.2014

Doplnenie všetkých zápisníc zo stretnutí


22.5.2014

Doplnenie kompletnej dokumentácie k projektu


22.5.2014

Odovzdanie produktu