Aplikácia
Smart Connection

Inteligentné prepojenie TV so smartfónom a
tabletom.
Základné funkcionality aplikácie Smart Connection :

- Zobrazenie zoznamu staníc
- Spustenie streamu
- Spustenie streamu na inom zariadení


Zobrazenie zoznamu staníc

Zoznam staníc sa zobrazí po výbere použitia našej televízie z úvodnej ponuky aplikácie
Pre spustenie televízneho vysielania je potrebné kliknúť na vybranú stanicu zo zoznamu dostupných staníc, ktorý je na nasledujúcom obrázku:

Stream

Po výbere stanice je možné spustiť stream na svojom zariadení (tlačidlo "Play“ na obrázku), alebo na inom zariadení.
Po spustení streamu sa pomocou VLC pluginu spustí televízne vysielanie priamo na obrazovke zariadenia.

Spustenie streamu na inom zariadení

Po výbere možnosti "Play on other device" sa zobrazí zoznam dostupných spárovaných zariadení.
Po výbere zariadenia sa na ňom následne spustí prehrávanie požadovaného streamu.

Novinky

30.5.2014

Doplnenie posudkov na celkové produkty


30.5.2014

Pridanie propagačného videa


22.5.2014

Doplnenie všetkých zápisníc zo stretnutí


22.5.2014

Doplnenie kompletnej dokumentácie k projektu


22.5.2014

Odovzdanie produktu