Raketový tím
Bc. Koren Jan

Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia nabral skúsenosti s programovaním v jazykoch C/C++, C#, Java, PHP, javascript a databázovými systémami MySQL a PostgreSQL. V praxi má skúsenosti vo vývoji IS s prístupom MDA.

Bc. Filip Filip

Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C# a Java a s prácou s MySQL databázami. Nemá skúsenosti s vývojom aplikácií pre mobilné platformy, ale má záujem a si myslí, že by jeho súčasné skúsenosti mohol využiť pri vývoji sofvéru pre mobilné platformy.

Bc. Peter Meliš

Prišiel študovať na FIIT STU po absolvovaní bakalárskeho štúdia informatiky na TRUNI v Trnave. Počas štúdia nadobudol skúsenosti s programovacím jazykom Java a databázovým systémom SQL. Má skúsenosti s prácou v tíme troch ľudí v rozsahu dvoch semestrov. Vo voľnom čase sa venuje tvorbe webových systémov v HTML, CSS, PHP, MySQL a AJAX.

Bc. Ondruš Vladimír

Absolvent bakalárskeho študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia nabral skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C# a Java. S vývojom aplikácií pod platformou android nemá zatiaľ takmer žiadne skúsenosti, ale zaujíma sa o túto oblasť a chce sa v nej zdokonaliť.

Novinky

30.5.2014

Doplnenie posudkov na celkové produkty


30.5.2014

Pridanie propagačného videa


22.5.2014

Doplnenie všetkých zápisníc zo stretnutí


22.5.2014

Doplnenie kompletnej dokumentácie k projektu


22.5.2014

Odovzdanie produktu