Zápisnica č. 2.1 Dokumentácia riadenia
Zápisnica č. 2.2 Dokumentácia projektu
Zápisnica č. 2.3 Používateľská príručka
Zápisnica č. 2.4 Program si môžete stiahnuť tu
Zápisnica č. 2.5
Zápisnica č. 2.6
Zápisnica č. 2.7
Zápisnica č. 2.8
Zápisnica č. 2.9
Zápisnica č. 2.10
Zápisnica č. 2.11
Zápisnica č. 2.12

Zápisnica č. 1 Posudok tímu č. 8
na tím č. 6
Tímová ponuka
Zápisnica č. 2 Reakcia na posudok
tímu č.8 od tímu č. 6
Dokumentácia riadenia
Zápisnica č. 3 Posudok prototypu
tímu č.8 od tímu č. 6
Dokumentácia projektu
Zápisnica č. 4 Preberací protokol
Zápisnica č. 5 Príručka k prototypu
Zápisnica č. 6 Prototyp môžete stiahnuť tu
Zápisnica č. 7
Zápisnica č. 8
Zápisnica č. 9
Zápisnica č. 10
Copyright © 2009 Webdesigner: Ubreži
Kontakt: htpteam@googlegroups.com