1.týždeň
- Zhodnotenie výsledkov ZS
- Doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov
- Rozdelenie úloh a plán na LS

2.týždeň
- Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS
- Podrobný návrh a plán integrácie
- Plán overenia výsledku

3.týždeň
- Dokončenie podrobného návrhu, implementácia
- Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim

4. - 6. týždeň
- Implementácia a postupná integrácia
- Overovanie výsledku a tvorba dokumentácie

7. - 8. týždeň
- Integrácia produktu a overovanie
- Tvorba dokumentácie k produktu

9. týždeň
- Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie

10. týždeň
- Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu)

11. týždeň
- Používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie

12. týždeň
- Odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)Copyright © 2009 Webdesigner: Ubreži
Kontakt: htpteam@googlegroups.com