Stretnutie číslo: 22
Dátum a čas: 10.5.2010, 18:00-18:45
Miesto: D124
Zúčastnení členovia:Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovit Ubreži, Bc. Roman Marcinčin
Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek
Hostia: Ing. Peter Pištek

Priebeh stretnutia

Opis stretnutia:

• Na začiatku stretnutia sme prebrali úlohy z predošlého stretnutia. Všetky úlohy boli úspešne ukončené. Diskutovali sme o ďalšom možnom testovaní našej aplikácie. Debatovalo o dokumentácii riadenia. Pri dokumentácii projektu sa prehodnocovalo, čo tam ešte treba dorobiť, aby bola dokumentácia tip top. Lepšie treba zdokumentovať komunikáciu nášho protokolu, funkcionalitu študentskej aj učiteľskej aplikácie a algoritmus verifikácie. V závere sme si rozdelili ešte úlohy ako vytlačenie a odovzdanie dokumentácii spolu s našou aplikáciou vedúcemu projektu a konkurenčnému tímu.

Úlohy z predošlého stretnutia

ID Člen tímu Úloha Termín začiatku Termín ukončenia
2.9.5 Bc. Ľudovit Ubreži Testovanie aplikácie. 19.04.2010 10.05.2010
2.9.6 Bc. Ľudovit Ubreži Ikony do hlavného menu. 19.04.2010 25.04.2010
2.9.9 Bc. Juraj Štrba Sfunkčnenie nefunkčných
tlačidiel pri komunikácii.
(manuálne odoslanie testu,
bonusový čas, ...)
19.04.2010 25.04.2010
2.10.4 Bc. Peter Budinský Ďalšie testovanie aplikácie. 26.04.2010 10.05.2010

Dlhodobé úlohy

ID Člen tímu Úloha Termín začiatku Termín ukončenia
1.3.3 Bc. Ubreži Ľudovit Aktualizácia web-stránky. 22.10.2009 -
1.3.4 Bc. Peter Budinský,
Bc. Ubreži Ľudovit
Tvorba dokumentácie riadenia. 22.10.2009 -
2.6.9 Bc. Peter Budinský,
Bc. Ubreži Ľudovit
Tvorba dokumentácie. 29.03.2010 -

Zapisoval:Bc. Peter BudinskýCopyright © 2009 Webdesigner: Ubreži
Kontakt: htpteam@googlegroups.com