Záznamy zo stretnutí

# Témy Dátum Dokument
1Vypracovanie ponuky28. 9. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
2Rozdelenie úloh v tíme5. 10. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
3Špecifikácia zadania a analýza problémovej oblasti, webová prezentácia projektu (WPP)12. 10. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
4Špecifikácia požiadaviek na produkt16. 10. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
5Špecifikácia požiadaviek na produkt, práca na dokumentácii.23. 10. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
6Grafické rozhranie produktu, prototyp produktu, špecifikácia a návrh produktu, práca na dokumentácii.30. 10. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
7Diskusia ohľadne niektorých oblastí špecifikácie a návrhu, spresnenie požiadaviek na produkt.6. 11. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
8Diskusia ohľadne štýlu dokumentu, spôsobu tlače, popisu obrázkov a tabuliek, oponentských posudkov.13. 11. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
9Posudzovanie projektu konkurečného tímu, navrhovanie používateľského rozhrania - riadiaci panel.20. 11. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
10Návrh prototypu UI, reakcia na posudok druhého tímu.27. 11. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
11Návrh prototypu UI, implementácia prototypu.4. 12. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
12Prezentácia prototypu.18. 12. 2006 docdoc pdfpdf htmlhtml
13Postup prác v letnom semestri, architektúra systému, použitie knižníc a prostriedkov pre implementáciu.21. 2. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
14Pokračovanie prác na projekte, revízia architektúry systému, parametre počasia a horolezca a spôsob ich implementácie.28. 2. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
15Pokračovanie prác na projekte, Revízia diagramu tried, Vplyvy prostredia na výpočet parametrov horolezca.7. 3. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
16Podrobný návrh častí systému, postupy implementácie.14. 3. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
17Pravdepodobnosť zmeny počasia, dopady počasia na horolezca, aktivity horolezca v kroku simulácie.21. 3. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
18Roztriedenie zdrojových súborov projektu do projektových priečinkov (filtrov), spôsob komunikácie používateľ vs. simulácia, vplyv lavíny na entity (tábor, horolezec), preplánovanie udalostí (Reschedule).28. 3. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
19Viacvláknovosť aplikácie, zmena počasia a úlohy horolezcov, preplánovanie udalostí a MessageBox.4. 4. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
20Diskusia ohľadne nefungujúceho SVN a návrh na zmenu SVN, viacvláknosť aplikácie, tvorba dokumentácie.11. 4. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
21Diskusia ohľadne integrácie časti skupiny, horolezca, energie, inventáru, počasia a povrchu. Navrhovanie reprezentácie kempu a základne. Ošetrovanie výnimiek v CEGUI a OGRE.19. 4. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
22Vytváranie Observerov, testovanie aplikácie. Integrácia dokumentácie, protokolov.27. 4. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
23Aktualizovanie Layotov, Presun horolezcov v simulácií, dokončenie všetkých časti týkajúcich sa úlohy.2. 5. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml
24Naväzovanie funkcionality na používateľské rozhranie. Implementácia riadenia simulácie, rozširovanie 3D reprezentácie simulácie a pridávanie grafických modelov.9. 5. 2007 docdoc pdfpdf htmlhtml