Úlohy

Obmedzenie: Riešiteľ:
# Úloha Riešiteľ Priradené Termín Stav
24.7 Úprava kódu aplikácie a formy dokumentácie pre odovzdanie. Peter Šupina 20070509 20070511 splnená
24.7 Úprava kódu aplikácie a formy dokumentácie pre odovzdanie. Miroslav Kallo 20070509 20070511 splnená
24.7 Úprava kódu aplikácie a formy dokumentácie pre odovzdanie. Peter Ruttkay-Nedecký 20070509 20070511 splnená
24.7 Úprava kódu aplikácie a formy dokumentácie pre odovzdanie. Tomáš Tóth 20070509 20070511 splnená
24.7 Úprava kódu aplikácie a formy dokumentácie pre odovzdanie. Ladislav Rado 20070509 20070511 splnená
24.6 Implementácia 3D reprezentácie simulácie, rozširovanie reprezentácie o 3D modely objektov, revízia kódu modulov Peter Ruttkay-Nedecký 20070509 20070511 splnená
24.5 Zmeny v rozhraní pridávania materiálu, rozšírenie modulu repr. terénu, revízie kódu v rôznych moduloch Peter Šupina 20070509 20070511 splnená
24.4 Implementácia niektorých objektov inventára Tomáš Tóth 20070509 20070511 splnená
24.3 Aktualizácia riadenia projektu Tomáš Tóth 20070509 20070511 splnená
24.3 Zdokumentovanie návrhu rozhrania Miroslav Kallo 20070509 20070511 splnená
24.2 Zdokumentovanie návrhu rozhrania Tomáš Tóth 20070509 20070511 splnená
24.1 Vytváranie používateľskej príručky, revízia funkcionality v module úloh horolezca Ladislav Rado 20070509 20070511 splnená
23.4 Vytvorenie základného tábora Peter Ruttkay-Nedecký 20070502 20070509 splnená
23.3 Vytvorenie rôznych Observerov všetci 20070502 20070509 splnená
23.2 Vytváranie layoutov pre observeri Tomáš Tóth 20070502 20070509 splnená
23.1 Implementacia CMovementTask Ladislav Rado 20070502 20070509 splnená
22.6 Aktualizácia dokumentácie k riadeniu projektu Tomáš Tóth 20070502 20070509 splnená
22.5 Vytváranie Zobrazovania skupín Peter Ruttkay-Nedecký 20070427 20070502 splnená
22.4 Dorobenie LocationObservera Ľubomír Lajoš 20070427 20070502 splnená
22.3 Implementacia CMovementTask Ladislav Rado 20070427 20070502 splnená
22.2 Aktualizovanie inventáru pre automatické používanie veci Miroslav Kallo 20070427 20070502 splnená
22.1 Dorobenie CTask a CDurationTask Peter Šupina 20070427 20070502 splnená
21.6 Pridanie Recalculate do CSchedule Peter Ruttkay-Nedecký 20070418 20070425 splnená
21.5 Aktualizovanie počasia pre potreby integrácie Tomáš Tóth 20070418 20070425 splnená
21.4 Aktualizovanie inventára pre potreby integrácie Peter Šupina 20070418 20070425 splnená
21.3 Nastavenie úlohy každému horolezcovi Tomáš Tóth 20070418 20070425 splnená
21.2 Vytváranie Observerov všetci 20070418 20070425 splnená
21.1 Implementácia počiatočných a cieľových bodov expedície Miroslav Kallo 20070418 20070425 splnená
20.3 Dokumentácia k modulu počasia, aktualizácia celej dokumentácie Miroslav Kallo 20070411 20070418 splnená
20.6 Implementácia počiatočných a cieľových bodov expedície Peter Šupina 20070411 20070418 splnená
20.5 Návrh WindowObservera Peter Ruttkay-Nedecký 20070411 20070418 splnená
20.4 Vytvorenie manažéra skupiny Ladislav Rado 20070411 20070418 splnená
20.3 Tvorba dokumentácie pre IO modul, implementácia inventáru Miroslav Kallo 20070411 20070418 splnená
20.2 Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi Ľubomír Lajoš 20070411 20070418 splnená
20.1 Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) Ladislav Rado 20070411 20070418 splnená
19.5 Tvorba dokumentácie pre IO modul, implementácia inventáru Miroslav Kallo 20070404 20070411 splnená
19.4 Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) – dokončenie implementácie Peter Šupina 20070404 20070411 splnená
19.3 Upraviť Reschedule() a implementovať Delete() s parametrom na rodiča udalosti Peter Ruttkay-Nedecký 20070404 20070411 splnená
19.2 Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi Ľubomír Lajoš 20070404 20070411 splnená
19.1 Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) Ladislav Rado 20070404 20070411 splnená
18.5 Integrácia IO modulu, modulu počasia a rozvrhu Miroslav Kallo 20070328 20070404 splnená
18.4 Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) – dokončenie implementácie Peter Šupina 20070328 20070404 splnená
18.3 Rozvrh – metóda Reschedule, rozhranie triedy MessageBox pre OGRE Peter Ruttkay-Nedecký 20070328 20070404 splnená
18.2 Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi Ľubomír Lajoš 20070328 20070404 splnená
18.1 Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) Ladislav Rado 20070328 20070404 splnená
17.6 Implementácia modulu počasia, funkcie pre náhodné udalosti Tomáš Tóth 20070321 20070328 splnená
17.5 IO systém parametrov, inventár Miroslav Kallo 20070321 20070328 splnená
17.4 Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) - implementácia Peter Šupina 20070321 20070328 splnená
17.3 Pripraviť základnú štruktúru zdrojových súborov projektu Peter Ruttkay-Nedecký 20070321 20070328 splnená
17.2 Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) - implementácia Ľubomír Lajoš 20070321 20070328 splnená
17.1 Aktivity horolezca, navrhnúť storyboard Ladislav Rado 20070321 20070328 splnená
16.5 IO systém parametrov, inventár Miroslav Kallo 20070314 20070321 splnená
16.4 Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) Peter Šupina 20070314 20070321 splnená
16.3 Plánovač, diagram tried, dorobiť prioritu do rozvrhu, Logger do súboru Peter Ruttkay-Nedecký 20070314 20070321 splnená
16.2 Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) Ľubomír Lajoš 20070314 20070321 splnená
16.1 Aktivity horolezca, navrhnúť storyboard Ladislav Rado 20070314 20070321 splnená
15.6 Počasie Tomáš Tóth 20070307 20070314 splnená
15.5 IO systém parametrov, inventár Miroslav Kallo 20070307 20070314 splnená
15.4 Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) Peter Šupina 20070307 20070314 splnená
15.3 Plánovač, diagram tried Peter Ruttkay-Nedecký 20070307 20070314 splnená
15.2 Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) Ladislav Rado 20070307 20070314 splnená
15.1 Agenty úlohy (činnosti) Ľubomír Lajoš 20070307 20070314 splnená
14.5 Nájsť a spracovať informácie o známych horolezcoch do tvaru parametrov horolezcov pre vytváraný systém Ladislav Rado 20070228 20070314 splnená
14.4 Návrh riešenia pre diagram tried Ľubomír Lajoš 20070228 20070307 splnená
14.3 Dopracovať spôsob zápisu parametrov predmetov inventáru do XML súboru Miroslav Kallo 20070228 20070314 splnená
14.2 Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov Tomáš Tóth 20070228 20070307 splnená
14.1 Naštudovať a odskúšať použitie viacerých scén v OGRE Peter Ruttkay-Nedecký 20070228 20070307 splnená
13.5 Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov všetci 20070221 20070228 splnená
13.4 Naštudovať diagram tried od PRN, TT a pripraviť si návrhy na zmenu a doplnenie všetci 20070221 20070228 splnená
13.3 Naštudovanie implementačných knižníc všetci 20070221 20070228 splnená
13.2 Návrh testovacej množiny údajov simulácie a jej parametrov Miroslav Kallo 20070221 20070307 splnená
13.1 Návrh testovacej množiny údajov simulácie a jej parametrov Peter Šupina 20070221 20070307 splnená
12.3 Vypracovanie posudku k prezentácii a dokumentácii prototypu tímu 01 Ľubomír Lajoš 20061218 20070101 splnená
12.2 Poskytnutie poznámok z posudzovania dokumentácie k prototypu tímu 01 Tomáš Tóth 20061218 20061222 splnená
12.1 Poskytnutie poznámok z prezentácie prototypu tímu 01 v elektronickej forme Ľubošovi Lajošovi všetci 20061218 20061221 splnená
11.5 Vypracovanie dokumentácie k prototypu Tomáš Tóth 20061204 20061218 splnená
11.4 Návrh a popis prototypu UI Miroslav Kallo 20061204 20061218 splnená
11.4 Návrh a popis prototypu UI Ladislav Rado 20061204 20061218 splnená
11.3 Implementácia prototypu UI monitora Peter Ruttkay-Nedecký 20061204 20061218 splnená
11.2 Implementácia prototypu UI kroku simulácie Peter Šupina 20061204 20061218 splnená
11.1 Implementácia prototypu UI inicializácie Miroslav Kallo 20061204 20061218 splnená
10.4 Reakcia na posudok druhého tímu Tomáš Tóth 20061127 20061211 splnená
10.4 Reakcia na posudok druhého tímu Ľubomír Lajoš 20061127 20061211 splnená
10.3 Návrh a popis prototypu UI Ladislav Rado 20061127 20061204 splnená
10.2 Špecifikácia prototypu Ľubomír Lajoš 20061127 20061211 splnená
10.1 Návrh prototypu UI monitora Peter Ruttkay-Nedecký 20061127 20061204 splnená
10.1 Návrh prototypu UI kroku simulácie Peter Šupina 20061127 20061211 splnená
10.1 Návrh prototypu UI inicializácie Miroslav Kallo 20061127 20061211 splnená
9.1 Návrh ovládacích prvkov používateľského rozhrania všetci 20061120 20061127 splnená
8.4 Oponentský posudok tímu č.1 Ladislav Rado 20061113 20061123 splnená
8.4 Oponentský posudok tímu č.1 Ľubomír Lajoš 20061113 20061123 splnená
8.4 Oponentský posudok tímu č.1 Tomáš Tóth 20061113 20061123 splnená
8.3 Tlač dokumentu Ladislav Rado 20061113 20061115 splnená
8.3 Tlač dokumentu Miroslav Kallo 20061113 20061115 splnená
8.2 Vloženie popisu obrázkov a tabuliek Ľubomír Lajoš 20061113 20061115 splnená
8.2 Vloženie popisu obrázkov a tabuliek Tomáš Tóth 20061113 20061115 splnená
8.1 Zjednotenie štýlov Tomáš Tóth 20061113 20061115 splnená
7.5 Návrh kroku simulácie Peter Ruttkay-Nedecký 20061106 20061113 splnená
7.4 Kompletizácia a jazyková korektúra dokumentácie Tomáš Tóth 20061106 20061113 splnená
7.3 Vypracovanie dokumentácie k návrhu (časť: Problémová oblasť) Peter Šupina 20061106 20061113 splnená
7.3 Vypracovanie dokumentácie k návrhu (časť: Problémová oblasť) Tomáš Tóth 20061106 20061113 splnená
7.3 Vypracovanie dokumentácie k návrhu (časť: Problémová oblasť) Miroslav Kallo 20061106 20061113 splnená
7.2 Integrácia výsledkov analýzy problémovej oblasti Ľubomír Lajoš 20061106 20061113 splnená
7.1 Diagram tried Peter Ruttkay-Nedecký 20061106 20061113 splnená
7.1 Diagram tried Tomáš Tóth 20061106 20061113 splnená
6.2 Dokončiť dokumentáciu o špecifikácii požiadaviek na produkt Peter Ruttkay-Nedecký 20061030 20061113 splnená
6.1 Prerobiť diagramy do formátu Microsoft Visio Peter Ruttkay-Nedecký 20061030 20061113 splnená
5.2 Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie – časť riadenie Ladislav Rado 20061023 20061106 splnená
5.1 Analýza možností grafického engine-u OGRE Peter Ruttkay-Nedecký 20061023 20061106 splnená
4.3 Analýza grafických knižníc pre tvorbu 3D aplikácie bežiacej v okne s využitím Win ovládacích prvkov Peter Ruttkay-Nedecký 20061016 20061023 splnená
4.2 Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie Tomáš Tóth 20061016 20061026 splnená
4.1 Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich Miroslav Kallo 20061016 20061030 splnená
4.1 Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich Peter Šupina 20061016 20061030 splnená
4.1 Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich Ľubomír Lajoš 20061016 20061030 splnená
3.9 Vypracovanie vzoru zápisníc a vypracovanie zápisníc z poznámok z prvých dvoch stretnutí Tomáš Tóth 20061012 20061016 splnená
3.8 Obsahová náplň WPP Tomáš Tóth 20061012 20061016 splnená
3.7 Implementácia WPP Ladislav Rado 20061012 20061019 splnená
3.6 Koncept produktu Peter Ruttkay-Nedecký 20061012 20061019 splnená [20061023]
3.5 Špecifikácia požiadaviek na produkt Peter Ruttkay-Nedecký 20061012 20061016 splnená
3.4 Analýza parametrov horolezca Ľubomír Lajoš 20061012 20061016 splnená
3.3 Analýza činností a fáz horolezeckého výstupu Peter Šupina 20061012 20061019 splnená
3.2 Analýza prostredia horolezeckého výstupu Peter Šupina 20061012 20061016 splnená
3.1 Analýza výbavy horolezcov a ich parametrov Miroslav Kallo 20061012 20061016 splnená
2.2 Doplniť informácie o sebe Ľubomír Lajoš 20061005 20061008 splnená
2.1 Vyhľadávanie a zhromažïovanie informácií o problémovej oblasti všetci 20061005 20061008 splnená
1.8 Zavedenie podporných prostriedkov pre manažment projektu Ladislav Rado 20060928 20061030 splnená
1.7 Skompletizovanie ponuky Tomáš Tóth 20060928 20061001 splnená
1.6 Vypracovať predbežný plán projektu Tomáš Tóth 20060928 20060929 splnená
1.5 Vypracovať predbežný návrh projektu a predpokladané zdroje Peter Ruttkay-Nedecký 20060928 20060929 splnená
1.4 Vypracovať motiváciu tímu Peter Šupina 20060928 20060930 splnená
1.3 Napísať úvod ponuky Peter Ruttkay-Nedecký 20060928 20060930 splnená
1.2 Napísať svoj rozvrh všetci 20060928 20060929 splnená okrem LL
1.1 Napísať pár riadkov o sebe všetci 20060928 20060929 splnená okrem LL