Novinky

»ACM Portál bol úspešne nasadený do prevádzky: ACM portál

29.3.2011

»Odovzdali sme dokumentáciu a dokumentáciu k riadeniu prvej etapy projektu

3.11.2010

»Richard Strapko, člen nášho tímu sa rozhodol ukončiť štúdium :(

4.10.2010

»Stránka vstúpila do platnosti

29.9.2010

Kontakt

fiittp6@googlegroups.com

Dokumentácie

4. etapa projektu

Štvrtá etapa bola ukončená 11.5.2011. Finálna verzia dokumentácie a dokumentácie k riadeniu pre ACM portál a portál dizertácií.

Názov Stiahni [pdf]
Dokumentácia k projektu (11.5.2011) pdf
Dokumentácia k riadeniu projektu (11.5.2011) pdf

Odkaz na vytvorený produkt:
ACM portál


3. etapa projektu

Tretia etapa bola ukončená 12.4.2011. Rozšírili sme dokumentáciu o používateľskú príručku pre ACM portál a portál dizertácií a tiež aj o systémovú príručku.

Názov Stiahni [pdf]
Dokumentácia k projektu (12.4.2011) pdf

2. etapa projektu

Druhá etapa bola ukončená 14.12.2010. Odovzdaná bola dokumentácia z prvej etapy doplnená o popis prototypu a taktiež doplnená dokumentácia k riadeniu projektu.

Názov Stiahni [pdf]
Dokumentácia k projektu (14.12.2010) pdf
Dokumentácia k riadeniu projektu (14.12.2010) pdf

1. etapa projektu

Prvá etapa bola ukončená 3.11.2010. Odovzdaná bola dokumentácia so špecifikáciou požiadaviek, analýzou, návrhom riešenia a dokumentácia k riadeniu projektu.

Názov Stiahni [pdf]
Špecifikácia požiadaviek, analýza a návrh riešenia pdf
Dokumentácia k riadeniu projektu pdf

Ponuka

Názov Stiahni [pdf] Stiahni [doc]
Ponuka pdf doc