Novinky

»ACM Portál bol úspešne nasadený do prevádzky: ACM portál

29.3.2011

»Odovzdali sme dokumentáciu a dokumentáciu k riadeniu prvej etapy projektu

3.11.2010

»Richard Strapko, člen nášho tímu sa rozhodol ukončiť štúdium :(

4.10.2010

»Stránka vstúpila do platnosti

29.9.2010

Kontakt

fiittp6@googlegroups.com

Plán projektu

Hrubý plán na zimný semester

 

Číslo Názov úlohy Predpokladaný dátum ukončenia Dátum ukončenia
1. Vytvorenie webovej stránky 5.10.2010 3.10.2010
2. Predbežná analýza a identifikácia požiadaviek 19.10.2010 18.10.2010
3. revízia požiadaviek po stretnutí so zákazníkom, úprava analýzy 26.10.2010 25.10.2010
4. Návrh fulltextového vyhľadávania 30.10.2010 30.10.2010
5. Podrobný návrh prípadov použitia 9.11.2010 8.11.2010
6. Prototyp vyhľadávania 14.12.2010 13.12.2010
7. Prototyp vkladania článkov 14.12.2010 13.12.2010
8. Prototyp zobrazenia článkov 14.12.2010 13.12.2010

 

Hrubý plán na letný semester

 

Číslo Názov úlohy Predpokladaný dátum ukončenia Dátum ukončenia
1. Revízia prototypu podľa požiadaviek zázkazníka 22.2.2011 21.2.2011
2. Implementácia kompletného systému 28.3.2011 27.3.2011
3. Nasadenie ACM portálu 30.3.2011 29.3.2011
4. Nasadenie Digital Library 8.4.2011 8.4.2011
5. Testovanie systémov 14.4.2011 13.4.2011

 

Podrobný plán

1. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
1. Vypracovanie a odovzdanie ponuky 21.9.2010 24.9.2010 Všetci Ok
2. Vytvorenie webstránky 24.9.2010 1.10.2010 Andrej Ok

 

2. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
3. Dohodnutie stretnutia s p.Andrejčíkovou 28.9.2010 5.10.2010 Miroslav Ok
4. Vytvorenie plagátu tímu 28.9.2010 3.10.2010 Andrej,Marek Ok
5. Spísanie zápisnice č.1 28.9.2010 5.10.2010 Richard Ok

 

3. a 4. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
6. Vytvorenie prípadov použitia a aktivity diagramov - admin 5.10.2010 18.10.2010 Andrej, Martin Ok
7. Vytvorenie prípadov použitia a aktivity diagramov - recenzent 5.10.2010 18.10.2010 Timotej Ok
8. Vytvorenie prípadov použitia a aktivity diagramov - používateľ 5.10.2010 18.10.2010 Marek Ok
9. Vytvorenie stavových diagramov 5.10.2010 18.10.2010 Tomáš Ok
10. Vytvorenie logického modelu + MARC 21 5.10.2010 18.10.2010 Miroslav Ok
11. Analýza podobných portálov 5.10.2010 18.10.2010 Všetci Ok
12. Spísanie zápisnice č.2 5.10.2010 8.10.2010 Tomáš Ok

 

5. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
13. Porovnanie CMS systémov 18.10.2010 25.10.2010 Andrej, Marek, Martin Ok
14. Analýza programovacích jazykov 18.10.2010 25.10.2010 Miroslav,Timotej,Tomáš Ok
15. Zrealizovanie stretnutia s prof. Bielikovou a prof. Návratom 20.10.2010 20.10.2010 Miroslav,Timotej,Tomáš Ok
16. Spísanie zápisnice č.3 18.10.2010 21.10.2010 Marek Ok
17. Spísanie zápisnice zo stretnutia so zákazníkom 18.10.2010 21.10.2010 Timotej Ok

 

6. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
18. Revízia prípadov použitia a diagramov po stretnutí so zákazníkom 21.10.2010 29.10.2010 Andrej, Marek, Martin, Tomáš, Miroslav Ok
19. Návrh obrazoviek 26.10.2010 28.10.2010 Timotej Ok
20. Analýza textových databáz pre účely implementovania fulltextového vyhľadávania 26.10.2010 02.11.2010 Miroslav Ok
21. Zrealizovanie stretnutia s p. Andrejčíkovou 28.10.2010 28.10.2010 Miroslav, Marek, Tomáš, Andrej, Martin Ok
22. Tvorba dokumentácie vhodnej na odovzdanie 26.10.2010 02.11.2010 Všetci Ok
23. Spísanie zápisnice č.4 26.10.2010 28.10.2010 Martin Ok
24. Spísanie zápisnice zo stretnutia so zákazníkom 2 28.10.2010 29.10.2010 Marek Ok

 

7. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
25. Vytvorenie finálnych dokumentácií 26.10.2010 02.11.2010 Martin Ok
26. Odovzdanie dokumentácií z 1.etapy 3.11.2010 3.11.2010 Miroslav,Timotej,Tomáš Ok

 

8. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
27. Vytvorenie a zverejnenie metodiky k SVN a Subclipse 09.11.2010 12.11.2010 Andrej Ok
28. Vytvorenie a zverejnenie štábnej kultúry 09.11.2010 14.11.2010 Timotej Ok
29. Štúdium a inštalácia frameworku Yii,Bitnami, Subclipse 09.11.2010 14.11.2010 Všetci Ok
30. Metodika na inštaláciu vývojového prostredia 09.11.2010 14.11.2010 Tomáš Ok

 

9. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
31. Vytvorenie databázy podľa dátového modelu 16.11.2010 23.11.2010 Miro Ok
32. Implementácia fulltext vyhľadávania 16.11.2010 30.11.2010 Miro Ok
33. Vytvorenie základnej štruktúry prototypu - inicializácia 16.11.2010 23.11.2010 Timo, Tomáš Ok
34. Upravenie dizajnu a vytvorenie views podľa návrhu obrazoviek. 16.11.2010 23.11.2010 Marek, Andrej, Martin Ok

 

10. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
35. Implementácia vyhľadávania v článkoch 23.11.2010 30.11.2010 Miro, Timo, Tomáš Ok
36. Implementácia zobrazenia zoznamu, detailov a vkladania článkov 23.11.2010 30.11.2010 Marek, Andrej, Martin Ok

 

11. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
37. Uprava sumission form 30.11.2010 7.12.2010 Marek Ok
38. Úpravy v databáze 30.11.2010 7.12.2010 Miro Ok
39. Oprava gramatickej chyby v používateľskom rozhaní 30.11.2010 7.12.2010 Andrej Ok
40. Písanie dokumentácie 30.11.2010 7.12.2010 Andrej, Martin, Tomáš Ok
41. Dokončenie vyhľadávania a fulltextu 30.11.2010 7.12.2010 Miro Ok
42. Kategorizácia článkov 30.11.2010 7.12.2010 Tomáš Ok
43. Výsledky vyhľadávania, zoznam článkov 30.11.2010 7.12.2010 Timo Ok
44. Zmena supervisora na usera 30.11.2010 7.12.2010 Marek Ok

 

12. Týždeň

P.č. Úloha Začiatok Plánované ukončenie Vypracoval Stav
45. Dohodnúť čas prezentácie 23.11.2010 30.11.2010 Martin Ok
46. nahranie metodiky a úprava databázy 23.11.2010 30.11.2010 Miro Ok