Novinky

»ACM Portál bol úspešne nasadený do prevádzky: ACM portál

29.3.2011

»Odovzdali sme dokumentáciu a dokumentáciu k riadeniu prvej etapy projektu

3.11.2010

»Richard Strapko, člen nášho tímu sa rozhodol ukončiť štúdium :(

4.10.2010

»Stránka vstúpila do platnosti

29.9.2010

Kontakt

fiittp6@googlegroups.com

Vítame Vás na webstránke nášho tímu

Predstavenie

Táto web stránka vznikla v rámci predmetu Tímový projekt. Bola vytvorená za účelom dokumentovania nášho úsilia na projekte s názvom Portál pre časopis ACM.
Na stránke sa nachádza zadanie projektu, informácie o jednotlivých členoch tímu, dokumentácia, plán, ktorý umožnuje sledovať v akom stave sa nachádza náš projekt a jednotlivé zápisnice spísané počas stretnuti tímu.


 
 
Motivácia

Zaujímame sa o pôsobenie organizácie ACM, preto sa nám páči možnosť podieľať sa na jej fungovaní na Slovensku. S touto organizáciou sme sa stretli pri hľadaní informácií potrebných pre projekty v rámci nášho bakalárskeho štúdia. Umožnenie komunikácie odborníkov a následnú dostupnosť publikovaných materiálov pre širokú odbornú verejnosť považujeme za jeden zo základných prvkov zlepšenia výskumu v oblasti informačných technológií. Mohlo by to pomôcť zvýšiť záujem študentov a vedeckých pracovníkov o publikačnú činnosť a zvýšiť úroveň publikácii, čo by následne zdvihlo celosvetové hodnotenia slovenských univerzít. Zároveň nás zaujala koncepcia tohto zadania, nakoľko sa jedná o projekt situovaný v prostredí webu. Súčasný stav portálu neumožňuje manažment obsahu časopisu, pridávanie článkov a hodnotenie článkov a taktiež chýba digitálna knižnica s prehľadnou organizáciou a možnosťou vyhľadávania. Jedná sa prakticky o statickú internetovú stránku, čo nie je dostačujúce pre daný účel. Vyhovujúcou alternatívou pre túto problematiku by bolo vytvorenie CMS systému použitím dynamických webových technológií. Náš tím má dostatok predchádzajúcich skúseností s vytváraním CMS systémov, pretože väčšina členov vytvárala podobné systémy v rámci svojich bakalárskych prác (Informačný systém na podporu tvorby webových dotazníkov, Informačný systém na podporu vyhodnocovania webových dotazníkov, Výučbový systém využívajúci multimediálne prezentovanie informácií). Piati zo siedmych členov tímu dostali ocenenie za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu, čo svedčí o zodpovednom prístupe pri riešení projektov. Skúsenosti nadobudnuté v rámci týchto projektov by sme radi premietli do projektu celoslovenského významu.

 
 
 
  Zadanie

Portál pre časopis ACMVedúci tímu: Ing. Peter Lacko, PhD.Association for Computing Machinery (ACM) je pravdepodobne najvýznamnejšia profesijná spoločnosť informatikov na svete. Od roku 2009 má svoju organizáciu (pobočku) aj na Slovensku. Jedným z cieľov ACM Slovakia Chapter je ponúknuť fórum pre komunikáciu odborníkov. ACM Slovakia spúšťa projekt webového časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of the ACM Slovakia. Cieľom projektu bude vytvorenie portálu pre časopis Information Sciences and Technologies - Bulletin of the ACM Slovakia. Riešenie bude musieť zahŕňať napríklad nasledovné oblasti:

  • web prezentácia časopisu
  • podpora odovzdávania článkov
  • podpora posudzovania článkov
  • digitálna knižnica

  • Riešenie projektu bude v tíme vyžadovať znalosti a zručnosti dizajnéra a návrhára rozhraní (HTML, CSS). Vítané sú skúsenosti a znalosti s vývojom webových aplikácií v dynamických jazykoch (napr. PHP, Ruby) a databázových technológií (MySQL, PostgreSQL...).