Plán projektu

Zimný semester

TýždeňČinnosť
1.
 • Tvorba ponuky
2. - 4.
 • Analýza predchádzajúcich projektov
 • Tvorba zadania
 • Web stránka
 • Rozdelenie úloh v tíme
5. - 6.
 • Analýza problematiky
 • Špecifikácia
 • Tvorba plánu
7. - 8.
 • Návrh aplikáie
9. - 12.
 • Implementácia prototypu
 • Dokumentácia
 • Používateľská príručka

Letný semester

TýždeňČinnosť
1. - 2.
 • Posudok prototypu
 • Pozície planét
 • Základné GUI
 • Hlasové ovládanie
3. - 5.
 • Databáza údajov na serveri
 • Pozícia myši na obrazovke
 • Doplnenie GUI o zobrazovanie hviezd
6. - 8.
 • Web aplikácia
 • Dokončenie GUI
 • Dokumentácia
8. - 10.
 • Integrácia
 • Používateľská príručka
11. - 12.
 • Testovanie
 • Napĺňanie údajov
Podrobný plán na letný a zimný semester
Site created by: Vladimír Hlaváček, Michal Jajcaj; Design by: Dušan Lamoš; Netrollers, netrollers [at] gmail [dot] com