O projekte

Hlavným cieľom je vytvoriť produkt, ktorý bude multimediálny, použiteľný a bude aj niečím inovatívny. Rozhodli sme sa vytvoriť aplikáciu pre amatérskych astronómov, ktorá bude umožňovať jednoduchým spôsobom identifikovať hviezdu na ktorú sa používateľ pozerá. Aplikácia potom poskytne používateľovi informácie o tejto hviezde či už v obrazovej, alebo zvukovej forme. Aplikácia bude použiteľná nielen astronómami, ale kýmkoľvek, koho zaujíma nočná obloha.

Pre identifikáciu hviezdy chceme využiť ukazovátko, ktoré sa bežne používa na prednáškach a web kameru. Používateľ ukazovátkom určí bod, cez ktorý vidí hviezdu na skle a systém na základe toho určí jej súradnice na hviezdnej sfére.

Okrem využitia ukazovátka pre identifikáciu hviezdy bude ukazovátko použiteľné aj na ovládanie samotnej aplikácie miesto myši. Dáta v aplikácií budú zdieľané na internete, čiže bude možné vytvoriť ich sady v rôznych jazykoch a používať v aplikácií.
Site created by: Vladimír Hlaváček, Michal Jajcaj; Design by: Dušan Lamoš; Netrollers, netrollers [at] gmail [dot] com