Novinky

Doplnenie zápisníc 19,20,21,22,23, dokumentacie a vysledku
14:00 15.5.2007 Do sekcie na stiahnutie sme pridali zápisnice z 19., 20., 21., 22. a 23. stretnutia. Boli doplnené aj ďalšie výstupy projektu.
Doplnenie zápisníc 15,16,17,18
16:00 3.4.2007 Do sekcie na stiahnutie sme pridali zápisnice z 15., 16., 17. a 18. stretnutia
Doplnenie zápisníc 11,12,13,14
8:00 7.3.2007 Do sekcie na stiahnutie sme pridali zápisnice z 11., 12., 13. a 14. stretnutia
Doplnenie posudku na náš prototyp
13:00 7.2.2007 Do sekcie na stiahnutie sme pridali posudok vypracovaný na náš prototyp tímom č. 12
Doplnenie dokumentácie
22:00 18.12.2006 Do sekcie na stiahnutie sme pridali dokumentáciu k projektu po vypracovaní prototypu
Doplnenie zápisníc 7,8,9,10 a posudkov
20:00 12.12.2006 Do sekcie na stiahnutie sme pridali zápisnice zo 7.,8.,9. a 10. stretnutia a posudky
Doplnenie zápisnice z 6. stretnutia a výstupov k analýze, návrhu a špecifikácií
23:00 16.11.2006 Do sekcie na stiahnutie sme pridali zápisnicu zo 6. stretnutia a výsledky práce z po prvom odovzdaní
Doplnenie zápisníc 4 a 5, podrobný plán projektu
20:00 13.11.2006 Do sekcie na stiahnutie sme pridali zápisnicu zo stvrteho a piateho stretnutia, a doplnili podrobný plán projektu
Site created by: Vladimír Hlaváček, Michal Jajcaj; Design by: Dušan Lamoš; Netrollers, netrollers [at] gmail [dot] com