Vitajte na stránkach tímového projektu tímu 12/2006

Táto stránka slúži ako webová prezentácia nášho projektu, ktorý vznikol v rámci predmetu Tvorba softvérového systému v tíme. Nájdete tu všetky aktuálne informácie o projekte, novinky, informácie o nás a niektoré zaujímavé odkazy.

Projekt je v súčasnosti zameraný hľadanie hviezd na nočnej oblohe. Program by slúžil pre amatérskych a začínajúcich astronómov, ktorí si na oblohe ukážu hviezdu a systém im poskytne informácie o tejto hviezde zaujímavou multimediálnou formou.

Tím sa skladá zo schopných ľudí, ktorí zvládajú veľké množstvo technológií a majú rôzne individuálne schopnosti a zručnosti. Napriek tomu ide o súdržný tím, ktorého hlavným cieľom je byť nominovaní alebo dokonca zvíťaziť v súťaži The EUROPRIX Top Talent Award 2007. Veríme, že sa nám to podarí.

Tím Netrollers
Site created by: Vladimír Hlaváček, Michal Jajcaj; Design by: Dušan Lamoš; Netrollers, netrollers [at] gmail [dot] com