Na nasledovnej stránke sa nachádzajú úlohy ktoré je potrebné vykonať počas tvorby projektu. Úlohy sú kôli prehľadnosti rozdelené do dvoch tabuliek - na dlhodobé a krátkodobé.

Dlhodobé úlohy:

Riešiteľ
Úlohy
Ľuboš Balát
Vedúci tímu 4A.
Dozerať na stav projektu, riadiť členov tímu 4A, správovať www stránku.
Marián Bobrík
 
Peter Franz
 
Gabriel Pap
Vytvárať zápisky zo stretnutí.
Ján Pidych
 
Radoslav Kováč
Vedúci tímu 4B a celého tímu 4.
Dozerať na stav projektu, riadiť členov tímu 4A a celý tím 4.
Dušan Lacko
Spravovať a kompletizovať dokumentáciu.
Samuel Vališ
 

Krátkodobé úlohy - letný semester:Úlohy za zimný semester
best viewed with open eyes
created by Jeeff
Simulacia robotickeho futbalu