Tímový projekt

Počas školského roku 1999/2000 pracovalo niekoľko študentských tímov na simulácii robotického futbalu.
Výsledky boli zaujímavé, ale ukázalo sa, že na dosiahnutie úrovne zahraničných tímov treba zvoliť systematickejší prístup. Hlavným cieľom je vytvoriť hráčov - agentov, ktorí sú schopní vyhrávať futbalové zápasy podľa pravidiel RoboCup Soccer - simulačná liga.

 

Hlavnou úlohou je navrhnúť a implementovať hráča, ktorý dokáže :

  • spracovať vstupné a odoslať výstupné údaje na server
  • vytvoriť si a zobraziť vlastnú reprezentáciu okolitého sveta
  • odhadovať vývoj aktuálnej situácie
  • vybrať najvhodnejšiu akciu na vykonanie
  • efektívne priberať nové schopnosti a prípadne sa aj učiť

Najprv sa treba zoznámiť s vlastnosťami a požiadavkami simulačného prostredia a naštudovať princípy mnoho-agentových systémov. Je vhodné poznať pravidlá skutočného futbalu a tiež sa zoznámiť s tým, čo sa už v oblasti simulácie dosiahlo. Na základe získaných vedomostí sa stanovia požiadavky na hráča a zatriedia sa do skupín podľa ich vplyvu na jednotlivé vlastnosti hráča. Z toho sa vytvorí funkčný a architektonický návrh. Samozrejme treba vytvoriť aj podrobný návrh a implementovať hráča, ale toto zadanie tým nekončí. Vlastnosti a správanie sa hráča musia byt overené v súťaži, podľa možnosti medzinárodnej. RoboCup 2001 volá.

Logy zo zápasu:

Všetky logy logmonitor log-monitor.zip (3,2 MB)
Všetky logy server server-log.zip(2,5 MB)
   
Tim4 VS Žraloky monitor server
Dragons VS Žraloky monitor server
Tim4 VS Naive monitor server
Naive VS Žraloky monitor server
Tim4 VS Dragons monitor server

Zdrojové texty hráčov:

Žraloky (Daniel Novomeský, Radoslav Balvan) Zdrojové texty Dokumentácia
Naive (Richard Richter, Ernest Beinrohr) Zdrojové texty Dokumentácia
Dragons (Marek Lehuta, Martin Zuzčák, Ján Ťapuška) Zdrojové texty Dokumentácia

Fotky z turnaja

best viewed with open eyes
created by Jeeff
Simulacia robotickeho futbalu