Časť projektu
  Body  
 Balát
 Bobrík
 Franz
 Pap
 Pidych
 Lacko
 Kováč
 Vališ  
Ponuka
26/30
17/18
6
 
5
 
5
 
5
 
5
 
 
6
 
6
 
5
web stránka - stav 1.
dokumentácia k špecifikácii požiadaviek a návrhu
posudok dokumentácie druhého tímu
64/70
40/42
13
 
12
 
13
 
12
 
13
 
 
14
 
14
 
12
používateľská príručka a prototyp, prezentácia prototypu, web stránka - stav 2
67/70
42/42
14
 
11
 
14
 
14
 
14
 
 
14
 
14
 
14
posudok prezentácie prototypu druhého tímu
plnenie si pridelených úloh, aktivita - zima
dokumentácia
produkt
web stránka - stav 3.
posudok práce druhého tímu
technická prezentácia
aktívna účasť na obhajobe druhého tímu
plnenie si pridelených úloh, aktivita - leto
Spolu:
?/800

 

best viewed with open eyes
created by Jeeff
Simulacia robotickeho futbalu