Stretnutia

Por. Dátum Miesto Zápisnica   Komentár
16. 9.5.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 16 Nasnímanie nového videa.
15. 2.5.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 15 Testovanie lokálnej segmentácie na vzorkách z posledného experimentu.
14. 11.4.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 14 Implementácia algoritmu lokálnej segmentácie ako cesta k optimalizácii a zvýšeniu efektivity aplikácie VideoSQC.
13. 6.4.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 13 Tvorba videozáznamov = natáčanie scény dvoma kamerami súčasne.
12. 28.03.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 12 Zhodnotenie výsledkov experimentu s odčítavaním snímok. Príprava na ďalší experiment.
11. 14.03.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 11 Metódy odčitovania framov a ich využitie pri praktických experimentoch, spôsoby uchytenia nových značiek na telo.
10. 14.03.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 10 Odčitovanie framov, algoritmy aproximácie chýbajúcich bodov, a ich vyuzitie pri segmentácii nasnímaného obrazu.
9. 07.03.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 9 Možnosti zapožičania vysokorýchlostných kamier na ďalší experiment a dosiahnutý progres v epipolárnej geometrii.
8. 28.02.2006 softvérové štúdio zápisnica č. 8 Spôsoby dosiahnutia kvalitnejších výsledkov pri snímaní značiek.
7. 06.12.2005 softvérové štúdio zápisnica č. 7 možnosti softvérového ovládania kamier pomocou rozhrania WiFi
6. 29.11.2005 softvérové štúdio zápisnica č. 6 realizácia videozáznamov s použitím dvoch analógových videokamier, dvoch svetiel a vytvorených reflexných značiek
5. 22.11.2005 softvérové štúdio zápisnica č. 5 technická realizácia značiek, nástroje pre manažment v tíme, diskusia o implementácii algoritmu segmentácie
4. 15.11.2005 softvérové štúdio zápisnica č. 4 výber typu značiek, diskusia o možnostiach získania značiek, rozmiestnenie kamier na scéne
3. 08.11.2005 softvérové štúdio zápisnica č. 3 alternatívy identifikácie polohy kĺbov, reflexné značky
2. 27.10.2005 blok D, 2. posch. zápisnica č. 2 diskusia o algoritmoch, provotné rozdelenie úloh
1. 18.10.2005 softvérové štúdio zápisnica č. 1 oboznámenie sa s projektom