Náš tím

Kontakt: tpteam5 (zavináč) pobox.sk

Bc. Lukáš Kročka, vedúci tímu

e-mail: krofi (zavináč) orangemail.sk

Má odborné vedomosti a skúsenosti s programovacími jazykmi C++ (aj práca s knižnicou MFC), Java, PHP a HTML. Skúsenosti s jazykmi C, Power Builder a databázou Oracle si upevňuje prácou popri štúdiu v spoločnosti Soluziona Slovakia. Témou bakalárskeho projektu boli Multimediálne informácie v regionálnom IS, kde sa zdokonalil v jazykoch PHP, Java, HTML, v používaní CSS štýlov a databázou MySQL. Na projektoch v škole nadobudol skúsenosti aj s CASE nástrojom Rational Rose (UML), ktorý slúži na modelovanie softvérových systémov vo všetkých fázach životného cyklu. Znalosti z jazyka XML má možnosť nadobudnúť aj pri diplomovom projekte. Rád by nadobudol vedomosti z jazyka C#, ktorý sa stáva jeden z najpoužívanejších webových technológií, alebo skúsenosti s tvorbou WAP stránok.

^ návrat hore ^

Bc. Ladislav Kočiš, manažér dokumentácie

e-mail: lkocis (zavináč) centrum.sk

Má bohaté skúsenosti s programovacími jazykmi C a C++. Počas štúdia získal znalosti prostredia Visual C++ a jeho knižnice MFC. Dlhodobo sa zaujíma o prostredie .NET Framework, hlavne o jazyk C# a súvisiace technológie ASP .NET a ADO .NET. Náplňou jeho bakalárskeho projektu bol systém na odovzdávanie zadaní prostredníctvom internetu. V tomto projekte si upevnil znalosti C# a celého prostredia .NET Framework. Takisto ovláda jazyky HTML, CSS a JAVASCRIPT. Pracuje vo firme Ditec a.s., kde si upevňuje a rozširuje znalosti prostredia .NET a jazyka C#. V projektoch pracuje na tvorbe databázovej, business a z časti aj prezentačnej vrstvy.Ovláda prácu s jazykom XML a databázou MS SQL. Takisto využijeme aj jeho predchádzajúce skúsenosti s tvorbou obaľovača.

^ návrat hore ^

Bc. Ivan Blanárik,

e-mail: ivan_blanarik (zavináč) yahoo.com

Bakalárske štúdium ukončil na FIIT STU Bratislava v študijnom odbore softvérové inžinierstvo. Venuje sa programovaniu v jazykoch C a C++ v grafickom prostredí Windows využívaním Win32API a MFC. Má skúsenosti s prácou v jazykoch Java a HTML a i.. Počas štúdia získal znalosti z oblasti softvérového inžinierstva a používania UML.

^ návrat hore ^

Bc. Attila Kotrba, manažér podporných činností

e-mail: attila.kotrba (zavináč) asseco.sk

V bakalárskej práci sa venoval abstraktným výpočtovým strojom a oblasti teoretickej informatiky. Praktické skúsenosti s prácou v tíme nadobudol počas pracovnej praxe popri štúdiu. Dlhodobo sa venuje práci s platformou .NET, a to konkrétne programovaciemu jazyku C# a ďalším nadväzujúcim technológiám, ako ADO.NET, Webové služby. Má skúsenosti s prácou s databázami Oracle a MS SQL, s vytváraním databázových skriptov, prácou na webových projektoch technológiou ASP.NET. Pracoval na projektoch rôzneho rozsahu, v súčasnosti pracuje na komplexnom softvérovom systéme pre tretí pilier dôchodkových poisťovní, kde pracuje hlavne na vývoji databázovej a business vrstvy aplikácií. Z ďalších znalostí je to jazyk C++ a modelovanie v nástrojoch ako Enterprise Architect a Rational Rose. Jeho súčasným záujmom je jazyk UML a návrhové vzory, taktiež sa venuje novým technológiám.

^ návrat hore ^

Bc. Mário Lenický, manažér kvality

e-mail: mario (zavináč) ynet.sk

Náplňou jeho bakalárskeho projektu bolo automatizované vizuálne zobrazenie inventára firmy v budovách na viacerých podlažiach. Aplikačná časť bola typu klient – server (prispôsobená web rozhraniu) a samotná sada vizualizačných skriptov bola naprogramovaná v interpretačnom jazyku PHP. Databázová časť bola založená na MySQL. Pracoval na viacerých web projektoch stredného rozsahu (rozpočet 20 000 – 200 000 Sk), kde uplatnil skúsenosti s jazykmi HTML, PHP a SQL. Disponuje skúsenosťami s programovacím nástrojom Microsoft Visual C++ a knižnicou MFC; Vypracoval win32 aplikáciu stredného rozsahu pre stravovaciu firmu. Popri štúdiu nadobudol prax a pokročilé skúsenosti s prácou v tíme v spoločnosti Siemens PSE, kde v päťčlennom tíme spolupracoval na vývoji diagnostického parsera výstupov z mobilných ústrední. Pri vývoji tejto aplikácie si rozšíril obzor v oblasti MFC a CASE nástrojov, pričom sa zdokonalil vo fáze špecifikácie požiadaviek a objektovo orientovaného návrhu softvéru.

^ návrat hore ^