Priebeh projektu

Úlohy a ich priebežný stav plnenia

Posledná aktualizácia: 21.05.2006

ID Názov Zodp. Vznik Predp. splnenie Skutoč. splnenie Strávený čas [člov.hodín] Stav
S15_4 Integrovanie častí dokumentácie LK 02.05.2006 21.05.2006 21.05.2006 ukončené
S15_3 Ukončenie prác na implementácii sekvencie súradníc značiek do animácie BlueBone ML 02.05.2006 16.05.2006 21.05.2006 ukončené
S15_2 Príprava ďalšieho experimentu snímania značiek. všetci 02.05.2006 09.05.2006 09.05.2006 ukončené
S15_1 Ukončenie implementačných prác na algoritme lokálnej segmentácie AK,LKR 02.05.2006 16.05.2006 16.05.2006 ukončené
S14_5 Implementácia lokálneho histogramu a určenie prahovej hodnoty LKR 11.04.2006 25.04.2006 25.04.2006 ukončené
S14_4 Výstup VideoSQC previesť na vstup do BlueBone animátora. ML 11.04.2006 25.04.2006 25.04.2006 ukončené
S14_3 Implementácia podpory pre kalibračnú maticu. IB 11.04.2006 25.04.2006 nesplnené
S14_2 Implementácia lokálnej segmentácie. AK 11.04.2006 25.04.2006 25.04.2006 ukončené
S14_1 Dokumentačná činnosť. LK 11.04.2006 25.04.2006 25.04.2006 ukončené
S13_2 Zhodnotenie a zdokumentovanie výsledkov EG IB 06.04.2006 18.04.2006 18.04.2006 ukončené
S13_1 Dokumentovanie doterajších experimentov LK 06.04.2006 11.04.2006 11.04.2006 ukončené
S12_4 Popísať výsledky experimentu s odčítavaním snímkov LK 28.03.2006 04.04.2006 04.04.2006 ukončené
S12_3 Dokončenie grayscale algoritmu LKR 28.03.2006 04.04.2006 04.04.2006 ukončené
S12_2 Dokončiť algoritmus na výpočet 3D súradníc IB 28.03.2006 04.04.2006 04.04.2006 ukončené
S12_1 Príprava uchytenia značiek na pančuchy ML 28.03.2006 04.04.2006 04.04.2006 ukončené
S11_5 Výber algoritmov z externého programu LKR 21.03.2006 28.03.2006 28.03.2006 ukončené
S11_4 Experimenty z epipolárnej geometrie, vytvorenie projekčnej matice IB 21.03.2006 28.03.2006 28.03.2006 ukončené
S11_3 Pripravenie značiek pre snímanie ML,AK 21.03.2006 22.03.2006 22.03.2006 ukončené
S11_2 Grabovanie obrázkov z existujúcich videí LKR 21.03.2006 28.03.2006 28.03.2006 ukončené
S11_1 Nakúpenie suchého zipsu ML 21.03.2006 28.03.2006 28.03.2006 ukončené
S10_7 Testovanie odčitovacieho algoritmu,zdokumentovanie, príprava stručného reportu. LKR 14.03.2006 21.03.2006 21.03.2006 ukončené
S10_6 Analýza knižníc pre prácu s EG, implementácia jednoduchého načítania bodov v 3D, stručná ukážka, resp. report v prípade neúspechu. IB 14.03.2006 21.03.2006 21.03.2006 ukončené
S10_5 Príprava nových snímkov na testovanie segmentačného algoritmu. AK 14.03.2006 21.03.2006 21.03.2006 ukončené
S10_4 Otestovanie segmentácie na nových vzorkách pripravených AK, identifikovať nedostatky segmentácie a dokumentovať. ML 14.03.2006 21.03.2006 zrušené
S10_3 Doimplementovať funkcionalitu segmentovania jednotlivých obrázkov. LK 14.03.2006 21.03.2006 28.03.2006 ukončené
S10_2 Zhlukovanie v segmentačnom algoritme, zhlukovanie bodov tej istej značky. AK 14.03.2006 21.03.2006 27.03.2006 ukončené
S10_1 Vytvorenie spoločných adresárov a dodanie aktuálnych zdrojových kódov. ML 14.03.2006 21.03.2006 21.03.2006 ukončené
S9_3 Implementácia algoritmu odčítavania framov LK 07.03.2006 14.03.2006 14.03.2006 ukončené
S9_2 Zapožičanie vysokorýchlostných kamier pre nový experiment LKR 07.03.2006 14.03.2006 zrušené
S9_1 Stretnutie s RNDr. Kateřinou Dažílkovou ohľadom konzultácie k využitiu epipolárnej geometrie IB 07.03.2006 14.03.2006 14.03.2006 ukončené
S8_7 Upraviť VideoSQC, aby umožňoval prácu s obrázkami LK 28.02.2006 07.03.2006 07.03.2006 ukončené
S8_6 Zanalyzovať riešenie na analýzu pohybu od firmy Visicast LKR 28.02.2006 07.03.2006 07.03.2006 ukončené
S8_5 Skontaktovať firmu Kvant a zistiť možnosti zapožičania kamier LKR 28.02.2006 07.03.2006 07.03.2006 ukončené
S8_4 Stretnúť sa s K. Dařílkovou ohľadne postupu pri výpočte 3D súradníc. IB 28.02.2006 07.03.2006 07.03.2006 ukončené
S8_3 Kúpenie reflexnej farby AK,LKR 28.02.2006 07.03.2006 zrušené
S8_2 Vyrobenie nových reflexných značiek AK 28.02.2006 14.03.2006 14.03.2006 ukončené
S8_1 Upraviť pohyblivosť modelu, aby umožňoval všetky pohyby nohy ML 28.02.2006 14.03.2006 zrušená
S7_1 Zistiť možnosti softvérového ovládania kamier Canon MV700 a Sony PC104. AK 06.12.2005 19.12.2005 19.12.2005 ukončené
S6_3 Návrh animácie v programe BlueBone na základe výstupov z programu VideoSQC LK,ML 29.11.2005 19.12.2005 dočasne odložené
S6_2 Experimentovanie s algoritmami epipolárnej geometrie - návrh a príprava príslušných tried do aplikácie VideoSQC IB 29.11.2005 19.12.2005 19.12.2005 ukončené
S6_1 Prototypovanie navrhnutého algoritmu segmentácie - prahovania. LKR,AK 29.11.2005 19.12.2005 19.12.2005 ukončené
S5_7 Experimentovať a analyzovať existujúci stav animácie. LK 22.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 ukončené
S5_6 Inštalovať dotProject a analyzovať jeho prínos. ML 22.11.2005 06.12.2005 dočasne odložené
S5_5 Kontaktovať MŠ ohľadom technickej realizácie experimentu a stretnutia s lekárom. všetci 22.11.2005 28.11.2005 25.11.2005 ukončené
S5_4 Návrh algoritmu segmentácie a prahovania. LKR,AK 22.11.2005 15.12.2005 19.12.2005 ukončené
S5_3 Vypracovať posudok k dokumentácii tímu č. 7. IB 22.11.2005 24.11.2005 24.11.2005 ukončené
S5_2 Vytvoriť kostru portálu o nových prínosoch v oblasti klinickej analýze chôdze. ML 22.11.2005 06.12.2005 zrušené
S5_1 Vyrobiť sférické značky s reflexným povrchom z dodanej pásky. AK 22.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 ukončené
S4_8 Analyzovať typy reflexných značiek, ich vlastnosti a vybrať a obstarať vhodné exempláre pre experimenty ML 15.11.2005 22.11.2005 22.11.2005 ukončené
S4_7 Analyzovať použitie rôznych typov svetiel pre osvetlenie scény LKR 15.11.2005 22.11.2005 22.11.2005 ukončené
S4_6 Návrh algoritmov segmentácie LKR 15.11.2005 17.11.2005 17.11.2005 ukončené
S4_5 Zistiť možnosti použitia rôzneho počtu kamier v scéne AK 15.11.2005 22.11.2005 22.11.2005 splnené
S4_4 Analyzovať spôsoby synchronizácie kamier pomocou LED diód a svetiel LK 15.11.2005 22.11.2005 zrušené
S4_3 Analýza a návrh k epipolárnej geometrii IB 15.11.2005 17.11.2005 17.11.2005 ukončené
S4_2 Kompletizácia dokumentácie LK 15.11.2005 17.11.2005 17.11.2005 ukončené
S4_1 Pripraviť kostru a dizajn webového portálu IB->ML 15.11.2005 26.11.2005
->
06.12.2005
zrušené
S3_7 Analyzovať vhodnú úpravu scény LKR 08.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 ukončené
S3_6 Aktualizácia web stránky ML 08.11.2005 15.11.2005 17.11.2005 ukončené
S3_5 Vypracovať analýzu k segmentácii LKR 08.11.2005 15.11.2005 17.11.2005 ukončené
S3_4 Vypracovať hruby návrh AK,LK 08.11.2005 15.11.2005 17.11.2005 ukončené
S3_3 Vypracovať špecifikáciu IB 08.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 ukončené
S3_2 Vypracovať plán projektu IB 08.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 ukončené
S3_1 Analýza súčasného stavu problematiky všetci 08.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 ukončené
S2_5 Vykonať experiment s reflexnými značkami AK 27.10.2005 08.11.2005 08.11.2005 ukončené
S2_4 Napísať analýzu problému AK 27.10.2005 15.11.2005 15.11.2005 ukončené
S2_3 Vybrať vhodné fórum na komunikáciu v tíme LKR 27.10.2005 08.11.2005 08.11.2005 ukončené
S2_2 Spraviť skript pre pridávanie liniek ML 27.10.2005 08.11.2005 08.11.2005 ukončené
S2_1 Spraviť web stránku tímu ML 27.10.2005 08.11.2005 08.11.2005 ukončené
S1_7 Naštudovať epipolárnu geometriu IB 18.10.2005 03.11.2005 08.11.2005 ukončené
S1_6 Analýza programu BlueBone LK 18.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 ukončené
S1_5 Analýza programu Analyser AK 18.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 ukončené
S1_4 Analýza programu VideoSQC LKR 18.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 ukončené
S1_3 Štúdium návrhu dok. L2 AK 18.10.2005 27.10.2005 08.11.2005 ukončené
S1_2 Štúdium špecifikácie dok. L2 IB 18.10.2005 27.10.2005 27.10.2005 ukončené
S1_1 Štúdium analýzy dokumentu L2 LKR,LK 18.10.2005 27.10.2005 08.11.2005 ukončené