Tím 04 homepage
ciež projektu
ponuka tímu
členovia tímu
plán projektu
záznamy zo stretnutí
dokumentácia
posudok tímu 9
získané body
prototyp

Kontakt