Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Katedra inforatiky a výpočtovej techniky


Členovia tímu:
Martin Mišák
Rastislav Samák
Alexander Ješenko
Juraj Schindler
Andrej Haršáni
Aktuálny stav: Kompletizácia dokumentácie.


Linka na: Softvérové študio Posledné úpravy :  tím 4 - 9.5.2000.