White Rabbit 

Macko, Patoprstý, Popelka, Siebert, Valko

Odkazy

Novinky

13. Máj 2010 - Finálna verzia programu

3. Máj 2010 - Finalizácia prác a doplnenie všetkých dokumentov

21. Február 2010 - Update plánu projektu na zimný semester

21. Február 2010 - Update podstránky s dokumentami a rozdelenie na TP I a TP II

16. December 2009 - kompletizácia dokumentácie a splnenie všetkých úloh zimného semestra

Táto HTML prezentácia je výsledkom riešenia Tímového projektu I a II na tému - Univerzálny verifikačný panel logických obvodov - tímom piatich ľudí oboru PKSS v akademickom roku 2009/2010 pod vedením Ing. Kataríny Jelemenskej, PhD.

O projekte

Pridané : 12 Október, 2009

Vedúci : Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Akademický rok : 2009/2010

Fakulta : Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Číslo tímu : 4

Študijný program : Počítačové a komunikačné systémy a siete

 

Znenie zadania :

Navrhnite a implementujte programový systém pre osobný počítač, pomocou ktorého možno zostaviť štruktúru a ručne overiť funkciu logického kombinačného obvodu s normálnou štruktúrou, ktorý má najviac štyri vstupy a štyri výstupy.

Programový systém má umožniť voľbu podľa možnosti čo najväčšieho počtu režimov činnosti na základe zadaných úplných súborov logických členov s konečným počtom vstupov. Nastavovanie hodnôt vstupných premenných (vstupných vektorov) treba umožniť pomocou virtuálnych tlačidiel a hodnoty výstupných premenných (výstupných vektorov) majú byť signalizované virtuálnymi žiarovkami.

Programový systém treba navrhnúť tak, aby bol použiteľný v pedagogickom procese pre predmet Logické obvody.