White Rabbit 

Macko, Patoprstý, Popelka, Siebert, Valko

Odkazy

Novinky

13. Máj 2010 - Finálna verzia programu

3. Máj 2010 - Finalizácia prác a doplnenie všetkých dokumentov

21. Február 2010 - Update plánu projektu na zimný semester

21. Február 2010 - Update podstránky s dokumentami a rozdelenie na TP I a TP II

16. December 2009 - kompletizácia dokumentácie a splnenie všetkých úloh zimného semestra

 

Na tejto podstránke je možné prezrieť si univerzálny a konkrétny rozpis činností vrámci Tímového projektu I a II.

Rozpis činností

 

Dominik Macko

- analytický pracovník
- úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie


Mário Patoprstý

- pribežná tvorba dokumentácie
- priebežná tvorba dokumentácie k riadeniu
- vypracovanie posudkov ostatných tímov
- tvorba používateľskej príručky


Martin Popelka

- tvorba a aktualizácie web stránky
- návrh a tvorba nového dizajnu aplikácie
- tvorba help-u aplikácie i appletu
- testovanie appletu
- tvorba komplexnej web stránky pre applet


Miroslav Siebert

- vedúci tímu
- kontrola dodržiavania plánu a smerovania tímu
- úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie


Martin Valko

- analytický pracovník
- testovanie aplikácie
- vývoj appletu úpravami vyvinutej aplikácie

Všeobecný rozpis činností pre letný semester

 

1.      zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh
2.      zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku
3.      dokončenie podrobného návrhu, implementácia
4.      implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
5.      implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
6.      implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
7.      integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
8.      integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
9.      integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie
10.    odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu)
11.    používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie
12.    odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)