White Rabbit 

Macko, Patoprstý, Popelka, Siebert, Valko

Odkazy

Novinky

13. Máj 2010 - Finálna verzia programu

3. Máj 2010 - Finalizácia prác a doplnenie všetkých dokumentov

21. Február 2010 - Update plánu projektu na zimný semester

21. Február 2010 - Update podstránky s dokumentami a rozdelenie na TP I a TP II

16. December 2009 - kompletizácia dokumentácie a splnenie všetkých úloh zimného semestra

Pokiaľ nás chcete kontaktovať, napíšte nám na adresu : teamwhiterabbit@gmail.com.

Dominik Macko, Bc.

Funkcia : Projektový manažér

fotoProgramovanie v C, C++, Java

Absolvované predmety Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody, Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie

Zapísané: Architektúra počítačových systémov

Bakalárska práca: Vizualizácia VHDL modelu, úspešne obhájená známkou výborný - A, udelený pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu, práca navrhnutá na cenu dekana

Skúsenosti s vizualizáciou logických obvodov pri bakalárskej práci, bakalárske štúdium ukončil s vyznamenaním, diplom dekana magna cum laude

Mário Patoprstý, Bc.

Funkcia : HR manažér

fotoProgramovanie v C, C++, Java, Perl

Absolvované predmety Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody, Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie

Zapísané: Architektúra počítačových systémov

Bakalárska práca: Automatické dokumentovanie OS typu Unix, úspešne obhájená známkou veľmi dobre - B

Popri štúdiu pracuje ako IT Network Engineer vo VisionMedia, Radlinského 34/A, 811 07 Bratislava

Martin Popelka, Bc.

Funkcia : Manažér bezpečnosti

fotoPrprogramovanie v PHP, znalosť HTML, CSS, grafické úpravy a návrhy v programoch firmy Adobe

Absolvované predmety Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody, Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie

Zapísané: Architektúra počítačových systémov

Bakalárska práca: Hradlá a hradlové štruktúry, podpora výuky - HTML aplikácia, úspešne obhájená známkou výborný - A

Popri štúdiu pracuje ako nezávislý grafický dizajnér užívateľských rozhraní, webstránok, billboardov a i.

Miroslav Siebert, Bc.

Funkcia : Head manažér

fotoProgramovanie v C, C++, Java

Absolvované predmety Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody, Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie

Zapísané: Architektúra počítačových systémov

Bakalárska práca: Virtuálny verifikačný panel s členmi XOR a AND, úspešne obhájená známkou výborný - A, udelený pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu

Bohaté skúsenosti s tvorbou virtuálneho verifikačného panelu pri bakalárskej práci, bakalárske štúdium ukončil s vyznamenaním, diplom dekana magna cum laude. Popri štúdiu pracuje ako IT operátor v ING Bank, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Martin Valko, Bc.

Funkcia : Manažér rizík

fotoProgramovanie v C, C++, Java

Absolvované predmety Logické obvody, Architektúra počítačov, Programovateľné obvody, Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie

Zapísané: Architektúra počítačových systémov

Bakalárska práca: Vyhodnotenie výkonu optickej siete, úspešne obhájená známkou veľmi dobre - B