Plán projektu na zimný semester 2008/2009

týždeň dátum (od-do) stav/naplánovaná činnosť
3. 6.10 - 12.10 Oboznámenie sa so zadaním.
Analýza domácich a zahraničných tímov.
Začiatok prác na WWW stránke.
Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri.
Vytvorenie šablón pre dokumentáciu.
Rozdelenie rolí v time.
Rozbehanie zápasu na spoločnom počítači.
Založenie spoločného komunikátora.
Nájdenie nástroja na pridelovanie úloh.
4. 13.10 - 19.10 Dokončenie prác na WWW stránke.
Analýza tímu Jahodoví prinocovia.
Analýza možných vylepšení tímu Jahodových princov.
Začiatok tvorby dokumentácie.
Analýza servera.
Analýza zápasov tímu Jahodoví prinovia.
5. 20.10 - 26.11. Testovanie hráča Jahodoví princovia.
Testovanie servera.
Pokračovanie v analyze tímu Jahodoví princovia.
Začiatok tvorby špecifikácie požiadaviek.
Tvorba dokumentácie.
6. 27.10 - 2.11 Ukončenie tvorby špecifikácie požiadaviek.
Začiatok tvorby návrhu riešenia.
Tvorba dokumentácie.
7. 3.11 - 9.11 Ukončenie tvorby návrhu riešenia.
Pripomienkovanie, kontrola a oprava dokumentácie.
Finalizácia prvej verzie dokumentácie.
Vypracovávanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu pre konkurenčný tím.
8. 13.11
do 14:00
Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia.
8. 10.11 - 16.11 Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu.
Revízia na základe posudku.
Návrh prototypu a rozdelenie prác na prototype.
9. 21.11.
do 14:00
Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu.
9. 17.11 - 23.11 Ukončenie návrhu prototypu.
Začiatok implementácie prototypu.
Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu.
10. 24.11 - 30.11 Implementácia prototypu.
Testovanie a ladenie prototypu.
Tvorba dokumentácie k prototypu.
11. 1.12 - 7.12 Testovanie a ladenie prototypu.
Ukočenie implementácie prototypu.
Finalizácia dokumentácie k prototypu.
12. 8.12 - 14.12 Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie.
Tvorba prezentácie k prototypu.
13. 15.12
do 14:00
odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou, prezentácia prototypu (podľa dohody s cvičiacim stačí aj do 17.12).
13. 18.12
do 14:00
odovzdanie posudku prototypu iného tímu.

Plán projektu na letný semester 2008/2009

Týždeň Dátum Činnosť
1.16. 2. - 22. 2. Plán na LS a rozdelenie úloh.
Identifikácia a analýza rizík pri výbere hráča (Java vs. C++).
2.23. 2. - 1. 3. Rozhodnutie, v ktorom hráčovi budeme pokračovať.
Podrobný plan, návrh implementáčných úloh.
Začiatok implementácie jednotlivých úloh.
3.2. 3. - 8. 3. Dokončenie podrobného návrhu.
Implementácia jednotlivých úloh.
4.9. 3. - 15. 3. Implementácia.
Testovanie jednotlivých častí.
Začiatok tvorby dokumentácie.
5.16. 3. - 22. 3. Implementácia.
Testovanie jednotlivých častí.
Tvorba dokumentácie.
Analýza dosiahnutej práce.
6.23. 3. - 29. 3. Implementácia.
Testovanie jednotlivých častí.
Tvorba dokumentácie.
7.30. 3. - 5. 4. Integrácia produktu.
Testovanie jednotlivých častí.
Tvorba dokumentácie k produktu.
8.6. 4. - 12. 4. Integrácia produktu.
Celkové testovanie hráča.
Dolaďovanie.
Tvorba dokumentácie k produktu.
Analýza dosiahnutej práce.
9.13. 4. - 19. 4. Integrácia produktu.
Celkové testovanie hráča.
Dolaďovanie.
Tvorba dokumentácie.
10.20. 4. - 26. 4. Implementácia prototypu.
Testovanie a ladenie prototypu.
Tvorba dokumentácie k prototypu.
11.29. 4.  do 14.00
(streda)
Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu.
12.4. 5. - 10. 5. Používanie produktu.
Údržba.
Kompletizácia dokumentácie.
13.19. 5.  do 13.00
(utorok)
Odovzdanie celkového výsledku projektu (upravený produkt + dokumentácia).
9. 6.  do 13.00 Odovzdanie posudku na výsledok iného tímu.
19. 6. Prezentácia a obhajoba projektu, finále ISI TP-CUP 2009.