FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.9

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Riešenie detailov prototypu

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdio

Dátum stretnutia:

4.12.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Emil Moťovský

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Predvedenie implementovaných častí prototypu
  • Riešenie funkcionality prototypu

 

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

9

Vytvorenie používateľskej príručky k prototypu.

Nd. 12.12.

EM

9

Formát súborov na ukladanie a nahrávanie.

Nd. 12.12.

MC

9

Odstránenie chýb v aplikácii, vylepšenie systému mazania.

Nd. 12.12.

JT

9

Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení - doplnenie funkcionality.

Nd. 12.12.

SH

9

Prepracovanie používateľského rozhrania

Nd. 12.12.

PK

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať 11. decembra o 12:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS