FIIT STU Projekt

Zadanie projektu

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Analyzujte existujúce materiály, aplikácie a systémy, vytvorené pre podporu predmetu Špecifikačné a opisné jazyky. Analyzujte tiež dostupné vzdelávacie systémy s podobným zameraním. Pri analýze sa zamerajte najmä na podporu získavania a overovania praktických zručností študentov.

Na základe analýzy navrhnite a implementujte e-learningové moduly (prípadne externé aplikácie) pre výučbu predmetu Špecifikačné a opisné jazyky, ktoré budú podporovať správu a vyhodnocovanie zadaní a zabezpečovať overovanie získaných vedomostí a praktických zručností študentov v rámci predmetu.

Plán a stav projektu

Úloha: Stav: Plánované splnenie: Splnené dňa: Pridelené komu:
Ponuka: dokument SPLNENÉ 29.09.2008 28.09.2008 Tím
Ponuka: prezentácia SPLNENÉ 29.09.2008 29.09.2008 Tím
Pridelenie témy SPLNENÉ 6.10.2008 6.10.2008 Tím
Internetová stránka: vytvorenie SPLNENÉ 19.10.2008 14.10.2008 Turoň
Internetová stránka: prevádzka SPLNENÉ dlhodobo 4.6.2009 Turoň
Šablóna pre záznamy o stretnutí a rozloženie dokumentov: vytvoriť SPLNENÉ 14.10.2008 14.10.2008 Choleva
Predpokladaný obsah dokumentácie: vytvoriť SPLNENÉ 14.10.2008 14.10.2008 Hupka, Koine
Plán pre predmet: vytvoriť SPLNENÉ 14.10.2008 14.10.2008 Tím
Dolaďovanie obsahu SPLNENÉ dlhodobo 28.4.2009 Tím
Zabezpečiť minimálne jeden tablet PC SPLNENÉ 30.10.2008 30.10.2008 Tím
Oboznámenie sa s tablet PC SPLNENÉ dlhodobo 7.11.2008 Tím
Zohnať dokumentáciu minuloročného tímu č.4 SPLNENÉ 29.10.2008 29.10.2008 Tím
Tlačivo: Potvrdenie o prevzatí dokumentu SPLNENÉ 13.11.2008 10.11.2008 Turoň
Analýza a hrubý návrh
0 Úvodné časti dokumentácie SPLNENÉ 12.11.2008 13.11.2008 Choleva
1 Zadanie, Ohraničenie a vymedzenia SPLNENÉ 20.10.2008 20.10.2008 Choleva
2 Analýza: E-Learning (Štandardy, Technológie, Formy) SPLNENÉ 30.10.2008 30.10.2008 Koine
2 Analýza: E-Learning (Normálna forma výučby vs. e-Learning) SPLNENÉ 30.10.2008 28.10.2008 Hupka
2 Analýza: E-Learning (Existujúce riešenia) SPLNENÉ 7.11.2008 6.11.2008 Moťovský
2 Analýza: Iné riešenia (Záverečné práce, Tímové projekty) SPLNENÉ 30.10.2008 30.10.2008 Moťovský
2 Analýza: Teória Petriho sietí SPLNENÉ 7.11.2008 30.10.2008 Choleva
2 Analýza: Teória Petriho sietí - Korektúry SPLNENÉ 10.11.2008 13.11.2008 Choleva
2 Analýza: Nástroje pre Petriho siete SPLNENÉ 7.11.2008 30.10.2008 Turoň
2 Analýza: Web aplikácie pre Petriho siete SPLNENÉ 7.11.2008 30.10.2008 Turoň
2 Analýza: Tablety SPLNENÉ 7.11.2008 7.11.2008 Koine
2 Analýza: Pridanie UML diagramu prípadov použitia SPLNENÉ 9.11.2008 10.11.2008 Koine
2 Zhodnotenie analýzy SPLNENÉ 9.11.2008 13.11.2008 Choleva
3 Hrubý návrh, Špecifikácia požiadaviek SPLNENÉ 20.10.2008 20.10.2008 Hupka
Posudok
Vypracovanie posudku pre konkurenčný tím SPLNENÉ 20.11.2008 20.11.2008 Tím
Reakcia na posudok konkurenčného tímu SPLNENÉ 4.12.2008 4.12.2008 Moťovský
Prototyp, dokumentácia
Funkcionalita prototypu: Návrh SPLNENÉ 13.11.2008 13.11.2008 Tím
Rozdelenie úloh pri implementácii prototypu SPLNENÉ 21.11.2008 27.11.2008 Tím
Interná reprezentácia Petriho sietí SPLNENÉ 4.12.2008 4.12.2008 Turoň
Odstránenie chýb v aplikácii, Vylepšenie systému mazania SPLNENÉ 12.12.2008 12.12.2008 Turoň
Základné grafické rozhranie s funkciou kreslenia SPLNENÉ 4.12.2008 4.12.2008 Koine
Formát súborov na ukladanie a nahrávanie ZRUŠENÉ 12.12.2008 - Choleva
Vytvorenie používateľskej príručky k prototypu SPLNENÉ 12.12.2008 12.12.2008 Moťovský
Dokumentácia k prototypu SPLNENÉ 15.12.2008 15.12.2008 Turoň
Posudok k prototypu konkurenčného tímu SPLNENÉ 15.12.2008 27.12.2008 Tím
Finálny produkt, dokumentácia
Prepracovanie používateľského rozhrania (SDI + OpenGL) SPLNENÉ 3.3.2009 3.3.2009 Koine
Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení SPLNENÉ 10.3.2009 8.3.2009 Hupka
Implementácia tried "Úloha" a "Test" SPLNENÉ 3.3.2009 3.3.2009 Turoň
Implementácia komponentu pre sieťovú komunikáciu. SPLNENÉ 10.3.2009 14.3.2009 Choleva, Moťovský
Súborové operácie s možným použitím predefinovanej triedy "CArchive" SPLNENÉ 24.3.2009 24.3.2009 Koine
Dokončenie dokumentu pre IIT.SRC SPLNENÉ 25.2.2009 25.2.2009 Tím
Integrácia vnútorného modelu do aplikácie SPLNENÉ 17.3.2009 10.3.2009 Koine
Vytvorenie databáz SPLNENÉ 10.3.2009 10.3.2009 Turoň
Výber režimov aplikácie, mazanie objektov SPLNENÉ 17.3.2009 17.3.2009 Koine
Panel vlastností objektov SPLNENÉ 7.4.2009 7.4.2009 Koine
Opravovanie a hodnotenie testov SPLNENÉ 31.3.2009 7.4.2009 Hupka, Turoň
Editor otázok a testov SPLNENÉ 24.3.2009 24.3.2009 Hupka, Turoň
Dokumentácia k implementácii SPLNENÉ 14.4.2009 28.4.2009 Choleva, Moťovský
Odstraňovanie otázok z testov SPLNENÉ 14.4.2009 31.3.2009 Koine
Riadiaca komunikácia SPLNENÉ 19.5.2009 19.5.2009 Hupka
Generátor testov a editor databáz SPLNENÉ 29.4.2009 28.4.2009 Turoň
Simulácia Petriho siete SPLNENÉ 29.4.2009 28.4.2009 Koine
Šifrovanie SPLNENÉ 29.4.2009 5.5.2009 Hupka
Poster pre IIT.SRC SPLNENÉ 21.4.2009 28.4.2009 Choleva, Moťovský
Používateľská príručka SPLNENÉ 29.4.2009 28.4.2009 Choleva, Moťovský
Testovanie algoritmov na opravu PN SPLNENÉ 19.5.2009 19.5.2009 Choleva
Testovanie aplikácie, oprava chýb implementácie SPLNENÉ 19.5.2009 19.5.2009 TímValid HTML 4.01 Transitional Valid CSS
© 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS