FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.8

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete ©pecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Rozprava o prototype aplikácie.

Miesto stretnutia:

Softvérové ątúdium

Dátum stretnutia:

27.11.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. ©imon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Mo»ovský

Prítomní hostia:

 

Neprítomní:

 

Zapisovateµ:

Bc. ©imon Hupka

 

Skratky a pojmy

JT Bc. Ján Turoň

EM Bc. Emil Mo»ovský

MC Bc. Michal Choleva

SH Bc. ©imon Hupka

PK Bc. Peter Koine

TI tím

Nd. najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Rozprava o prototype aplikácie.
  • Rozdelenie úloh pre prototyp.
  • Konzultovanie ohµadom reakcie na posudok od konkurečného tímu.

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

7

Interná reprezentácia Petriho sietí.

Nd 4.12.

JT

7

Základné grafické rozhranie s funkciou kreslenia.

Nd 4.12.

PK

7

Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení.

Nd 4.12.

SH

7

Formát súborov na ukladanie a nahrávanie.

Nd 4.12.

MC

7

Reakcia na posudok konkurenčného tímu

Nd 4.12.

EM

 

Ďaląie informácie zo stretnutia

Ďaląie stretnutie sa bude kona» v  4. decembra 2008 o 12:00h v softvérovom ątúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS