FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.7

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Oboznámenie sa s témou a prvé inštrukcie na vypracovanie projektu

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

19.11.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva,

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

Bc. Emil Moťovský

Zapisovateľ:

Bc. Michal Choleva

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Analýza dokumentácie tímu č.4
  • Návrh posudku a zostrojenie jeho obsahu
  • Diskusia o funkcionalite prototypu
  • Doladenie jednotlivých prvkov prototypu
  • Prvé rozdelenie úloh na prototype

 

 

Stav úloh stretnutí

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

6

Vypracovanie posudku pre konkurenčný tím

Splnené

TI

6

Rozdelenie úloh pre implementáciu prototypu

Prebieha

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

 

Ďalšie stretnutie sa bude konať v štvrtok 27.11.2008 o 12:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS