FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.6

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Určenie ďalšieho postupu práce v predmete Tímový projekt I.

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdio

Dátum stretnutia:

13.11.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

Bc. Emil Moťovský

Zapisovateľ:

Bc. Peter Koine

 

 

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Odovzdanie finálnej verzie dokumentu týkajúceho sa analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu Ing. Kataríne Jelemenskej, PhD.
  • Návrhy formy na implementáciu prototypu
  • Návrh na rozdelenie úloh pri implementácií prototypu
  • Vypracovanie posudku pre konkurenčný tím

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

2

Analýza: Tablety

Splnené

PK

4

Analýza: Pridanie UML diagramu prípadov použitia

Splnené.

PK

5

Analýza: Teória Petriho sietí - Korektúry

Splnené

MC

5

Analýza: Zhodnotenie

Splnené

MC

5

Tlačivo: Potvrdenie o prevzatí dokumentu

Splnené

JT

6

Vypracovanie posudku pre konkurenčný tím

Nd. 20.11.

TI

6

Rozdelenie úloh pri implementácií prototypu

Nd. 21.11

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

 

Ďalšie stretnutie sa bude konať 20. novembra o 12:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS