FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.5

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Finalizácia analýzy

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdio

Dátum stretnutia:

6.11.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

Bc. Michal Choleva

Zapisovateľ:

Bc. Ján Turoň

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Prezentácia výsledkov analýzy - jednotlivý členovia stručne referovali o problematike, ktorej sa venovali
  • Vznesené požiadavky na korektúry v analýze - sformulované do úloh
  • Zmeny v rozdelení úloh analýzy
  • Diskusia o vybraných vlastnostiach budúceho produktu - špecifické vlastnosti ovládania, bezpečnosť, vývojové prostredie

 

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

2

Analýza: E-Learning (Existujúce riešenia)

Splnené

EM

2

Analýza: Teória Petriho sietí

Splnené

MC

2

Analýza: Tablety

7.11.

PK

4

Analýza: Pridanie UML diagramu prípadov použitia

9.11.

PK

5

Analýza: Teória Petriho sietí - Korektúry

10.11

MC

5

Analýza: Zhodnotenie

9.11

MC

5

Tlačivo: Potvrdenie o prevzatí dokumentu

13.11

JT

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať 13. novembra o 12:00h v softvérovom štúdiu.© 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS