FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.4

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Riešenie detailov analýzy

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

30.10.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Emil Moťovský

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Zhodnotenie doterajšej prác
  • Riešenie funkcionality aplikácie
  • Riešenie zmien v analýze

 

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

2

Zabezpečiť minimálne jeden tablet PC

Splnené

TI

3

Zohnať dokumentáciu minuloročného tímu č.4

Splnené

TI

3

Analýza: Normálna forma výučby vs. e-Learning

Splnené

SH

2

Analýza: Web aplikácie pre Petriho siete

Splnené

JT

3

Analýza: Nástroje pre Petriho siete

Splnené

JT

2

Analýza: E-Learning (Štandardy, Technológie, Formy)

Splnené

PK

3

Analýza: Teória Petriho sietí

Splnené

MC

2

Analýza: E-Learning (Existujúce riešenia)

7.11.

EM

2

Analýza: Teória Petriho sietí

7.11.

MC

2

Analýza: Tablety

7.11.

PK

4

Oboznámenie sa s tablet PC

Dlhodobo

TI

4

Analýza: Pridanie UML diagramu prípadov použitia

11.11.

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať 6. novembra o 12:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS