FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.3

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Riešenie detailov analýzy

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

20.10.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Šimon Hupka

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Prerozdelenie kapitol dokumentácie
  • Zhodnotenie doterajšej práce
  • Požiadavky na vedúcu projektu

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

2

Špecifikácia požiadaviek

Splnené

SH

2

Predpokladaný obsah dokumentácie

Splnené

SH,PK

2

Zabezpečiť minimálne jeden tablet PC

30.10

TI

3

Zohnať dokumentáciu minuloročného tímu č.4

29.10

TI

3

Analýza: Normálna forma výučby vs. e-Learning

30.10

SH

3

Analýza: Nástroje pre Petriho siete

30.10

JT

3

Analýza: Teória Petriho sietí

30.10

MC

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať v  30. októbra o 12:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS