FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.22

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete ©pecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Kontrola pred odovzdaním

Miesto stretnutia:

D124

Dátum stretnutia:

12.5.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. ©imon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Mo»ovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateµ:

Ján Turoň

 

Skratky a pojmy

JT Bc. Ján Turoň

EM Bc. Emil Mo»ovský

MCH Bc. Michal Choleva

SH Bc. ©imon Hupka

PK Bc. Peter Koine

TI tím

Nd. najneskôr do

 

Obsah stretnutia

ž        Kontrola plnenia úloh a ukáľka stavu rieąenia.


Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

22

Zmena IP servera.

19.5.2009

SH

19

Testovanie aplikácie, oprava chýb implementácie

19.5.2009

TI

19

Dokončenie zmien implementácie

19.5.2009

PK, JT

 

Ďaląie informácie zo stretnutia© 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS