FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.21

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Kontrola pred odovzdaním

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdio

Dátum stretnutia:

28.4.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Ján Turoň

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MCH – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

ž        Zhodnotenie stavu implementácie aplikácie a servera, súhrn zistených nedostatkov, ktoré treba odstrániť:

o       je možné vytvárať objekty aj mimo kresliace plátno

o      každá hrana musí obsahovať minimálne jeden uzol (aj ak ho netreba)

o       pri vymazávaní zostávajú hrany do odstránených objektov

o       chýba výber viacerých objektov a ich presúvanie

ž        Kontrola plnenia úloh a ich doplnenie – ako je uvedené nižšie.

ž        Zhodnotenie stavu vytvárania dokumentácie a používateľskej príručky – dokončovanie formálnych úprav.

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

18

Poster pre IIT SRC.

Splnené

EM,MC

17

Simulácia Petriho siete.

Splnené

PK

19

Editor databáz otázok, testov a používateľov.

Splnené

JT

19

Šifrovanie.

29.4.2009

SH

19

Používateľská príručka

Splnené

EM+MC

19

Testovanie algoritmov na opravu PN

29.4.2009

MC

19

Doladenie sieťovej komunikácie

29.4.2009

SH

19

Testovanie aplikácie, oprava chýb implementácie

29.4.2009

TI

19

Dokončenie zmien implementácie

29.4.2009

PK, JT

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať 12.5.2009 o 13:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS