FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.20

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Prezentovanie riešenia

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

20.4.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Emil Moťovský

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MCH – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

ž        Konzultácie k riešeniu

ž        Prezentácia stavu riešenia a návrhy na doladenie

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

18

Poster pre IT SRC.

21.4.2009

EM,MC

17

Simulácia Petriho siete.

29.4.2009

PK

19

Editor databáz otázok, testov a používateľov.

29.4.2009

JT

19

Šifrovanie.

29.4.2009

SH

19

Používateľská príručka

29.4.2009

EM+MC

19

Testovanie algoritmov na opravu PN

29.4.2009

MC

19

Doladenie sieťovej komunikácie

29.4.2009

SH

19

Testovanie aplikácie, oprava chýb implementácie

29.4.2009

TI

19

Dokončenie zmien implementácie

29.4.2009

PK, JT

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať 28.4.2009 o 13:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS