FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.2

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávaniapredmete Špecifikačnéopisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Riešenie funkcionality aplikácie a jej bezpečnosť

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

14.10.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

 

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Michal Choleva

 

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Riešenie funkcionality aplikácie
  • Zabezpečenie komunikácie server-klient v aplikácií
  • Navrhovali sme prípadné rozšírenia programu
  • Doriešenie posledných organizačných informácií - názov tímu
  • Finálny plán projektu

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

1

Vytvorenie internetovej stránky

Splnené

JT

1

Vytvorenie šablóny pre záznamy o stretnutí a vytvorenie rozloženia dokumentu pre predmet

Splnené

MC

1

Vytvorenie predpokladaného obsahu dokumentácie

Splnené

SH a PK

1

Vytvorenie plánu pre predmet

Splnené

TI

2

Zabezpečiť minimálne jeden tablet PC

27.10.

TI

2

Dolaďovanie obsahu

Dlhodobý

TI

2

Návrh pre funkcionalitu prototypu

13.11.

TI

2

Práca na dokumentácií Analýza a hrubý návrh, kde jednotlivé časti sú rozpísané na stránke

12.11.

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať v pondelok 20. októbra o 900h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS