FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.19

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Rozprava o implementácii a ladení aplikácie.

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

14.04.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Šimon Hupka

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Zhrnutie doterajšej práce a zhodnotenie dokončených a prebiehajúcich úloh.
  • Predvedenie aktuálnej verzie aplikácie vedúcej projektu s opravenými chybami.
  • Rozdelenie nových úloh pre členov tímu.
  • Odhalené chyby v sieťovej komunikácii a opravovaní testov.

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

17

Implementácia riadiacej komunikácie.

Splnené

SH

17

Opravovanie a hodnotenie testov – opravené.

Splnené

JT

18

Opravené otváranie súborov a prechod medzi otázkami.

Splnené

PK

15

Vytvorenie dokumentácie implementácie

Prebieha

EM,MC

17

Odstraňovanie implementačných chýb a testovanie.

Prebieha

EM,MC

18

Poster pre IT SRC.

21.4.2009

EM,MC

17

Simulácia Petriho siete.

29.4.2009

PK

19

Editor databáz otázok, testov a používateľov.

29.4.2009

JT

19

Šifrovanie.

29.4.2009

SH

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať v  21. apríla 2009 o 13:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS