FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.18

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete ©pecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Oboznámenie vedúcej projektu o stave projektu

Miesto stretnutia:

D124

Dátum stretnutia:

07.04.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. ©imon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Mo»ovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateµ:

Bc. Michal Choleva

 

Skratky a pojmy

JT Bc. Ján Turoň

EM Bc. Emil Mo»ovský

MC Bc. Michal Choleva

SH Bc. ©imon Hupka

PK Bc. Peter Koine

TI tím

Nd. najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Oboznámenie vedúcej projektu o aktuálnom stave projektu a rozdelení úloh
  • Ukáľka spravených funkcií v programe
  • Testovanie vyhodnotenia jednotlivých úloh
  • Rozdelenie posledných úloh

 

 

Stav úloh stretnutí

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

15

Vytvorenie dokumentácie implementácie

Prebieha

EM, MC

14

Panel vlastností

Splnené

PK

17

Odstraňovanie implementačných chýb a testovanie

Prebieha

EM, MC

18

Poster pre IT SRC

21.4.2009

MC,EM

17

Opravovanie a hodnotenie testov

Splnené

TI

17

Simulácia Petriho siete

21.4.2009

PK

17

Implementácia riadiacej komunikácie

14.4.2009

SH

 

Ďaląie informácie zo stretnutia

 

Ďaląie stretnutie sa bude kona» v utorok 14.04.2009 o 13:00h v D124.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS