FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.17

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Prezentovanie pokroku, prepracovanie existujúcich úloh

Miesto stretnutia:

Zasadačka ústavov FIIT

Dátum stretnutia:

31.03.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Emil Moťovský, Bc. Michal Choleva

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Peter Koine

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

Obsah stretnutia

  • Konzultácie k riešeniu
  • Prezentácia stavu riešenia a návrhy na doladenie
  • Predĺženie termínov na dokončenie starých úloh
  • Pridanie úlohy testera programu

 

Stav úloh stretnutí

 

 

Číslo stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

15

Vytvorenie dokumentácie implementácie

14.4.2009

EM,MC

15

Odstraňovanie otázok z testov

splnené

PK

15

Implementácia riadiacej komunikácie

14.4.2009.

SH

15

Implementácia generátora testov a editora databáz

14.4.2009

JT

15

Šifrovanie

neurčený

TI

17

Opravovanie a hodnotenie testov.

14.4.2009

JT, SH

14

Editor otázok a testov

Splnené

SH,JT

14

Panel vlastností.

07.04.2009

PK

17

Odstraňovanie implementačných chýb a testovanie

Dlhodobo

PK, MC, EM

17

Simulácia Petriho siete

14.4.2009

PK

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

 

Ďalšie stretnutie sa bude konať v utorok 07.04.2009 o cca 13:00.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS