FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.16

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete ©pecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Kontrola priebehu implementácie

Miesto stretnutia:

Softvérové ątúdio

Dátum stretnutia:

24.3.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. ©imon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Emil Mo»ovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

Bc. Michal Choleva

Zapisovateµ:

Bc. Ján Turoň

 

Skratky a pojmy

JT Bc. Ján Turoň

EM Bc. Emil Mo»ovský

MC Bc. Michal Choleva

SH Bc. ©imon Hupka

PK Bc. Peter Koine

TI tím

Nd. najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Zapracovanie pripomienok do článku na IIT.SRC 2009.
  • Zhodnotenie stavu úloh.
  • Krátka prezentácia priebeľnej verzie aplikácie.
  • Súhrn zistených nedostatkov a určenie spôsobu odstránenia.

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

15

Vytvorenie dokumentácie implementácie

14.4.2009

EM+MCH

15

Odstraňovanie otázok z testov

14.4.2009.

PK

15

Implementácia riadiacej komunikácie

14.4.2009.

SH

15

Implementácia generátora testov a editora databáz

14.4.2009

JT

15

©ifrovanie

neurčený

TI

14

Opravovanie a hodnotenie testov.

31.3.2009

MCH+EM+JT

14

Editor otázok a testov

Splnené

SH+JT

14

Ukladanie do súboru.

Splnené

PK

14

Panel vlastností.

24.3.2009

PK

 

Ďaląie informácie zo stretnutia

Ďaląie stretnutie sa bude kona» utorok 31. marca 2009 o 13:00 v Softvérovom ątúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS