FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.15

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete ©pecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Pridanie nových úloh

Miesto stretnutia:

Softvérové ątúdio

Dátum stretnutia:

17.3.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. ©imon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Mo»ovský

Prítomní hostia:

 

Neprítomní:

 

Zapisovateµ:

Bc. Emil Mo»ovský

 

Skratky a pojmy

JT Bc. Ján Turoň

EM Bc. Emil Mo»ovský

MCH Bc. Michal Choleva

SH Bc. ©imon Hupka

PK Bc. Peter Koine

TI tím

Nd. najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Prerozdelenie úloh
  • Pridelenie nových úloh

 

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

15

Vytvorenie dokumentácie implementácie

14.4.2009

EM+MCH

15

Odstraňovanie otázok z testov

14.4.2009.

PK

15

Implementácia riadiacej komunikácie

14.4.2009.

SH

15

Implementácia generátora testov a editora databáz

14.4.2009

JT

15

©ifrovanie

neurčený

TI

14

Opravovanie a hodnotenie testov.

31.3.2009

JT+EM+MCH

14

Ukladanie do súboru, panel vlastností.

24.3.2009

PK

 

Ďaląie informácie zo stretnutia

Ďaląie stretnutie sa bude kona» 24.3.2009 o 13:00h v softvérovom ątúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS