FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.14

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Rozprava o implementácii aplikácie.

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

10.03.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Šimon Hupka

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Zhrnutie doterajšej práce a zhodnotenie dokončených a prebiehajúcich úloh.
  • Predvedenie aktuálnej verzie aplikácie vedúcej projektu.
  • Rozdelenie nových úloh pre členov tímu.

 

 

 

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

10

Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení, doplnenie funkcionality.

Splnené

SH

10

Implementácia komponentu pre sieťovú komunikáciu.

Nd. 10.03.2009

EM+MCH

12

Integrácia vnútorného modelu do aplikácie.

Splnené

PK

12

Vytvorenie databáz.

Splnené

JT

14

Výber režimov, mazanie objektov.

17.03.2009

PK

14

Generátor[1] Editor otázok a testov.

24.03.2009

SH+JT

14

Opravovanie a hodnotenie testov.

24.03.2009

EM+MCH

14

Ukladanie do súboru, panel vlastností.

24.03.2009

PK

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať v  17. marca 2009 o 13:00h v softvérovom štúdiu.

 

[1] Opravil Bc. Ján Turoň, 25.3.2009© 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS