FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.13

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Pridanie nových úloh

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

03.03.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

Bc. Michal Choleva

Zapisovateľ:

Bc. Peter Koine

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

Obsah stretnutia

  • Konzultácie k riešeniu
  • Rozdelenie nových úloh medzi členov tímu
  • Predĺženie termínov na dokončenie starých úloh

 

Stav úloh stretnutí

 

 

Číslo stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

10

Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení, doplnenie funkcionality.

Nd. 10.03.2009

SH

11

Prepracovanie používateľského rozhrania (SDI + OpenGL).

Splnené

PK

11

Implementácia tried, úloha a test.

Splnené

JT

10

Implementácia komponentu pre sieťovú komunikáciu.

Nd. 10.03.2009

MC,EM

12

Integrácia vnútorného modelu do aplikácie.

Nd. 17.03.2009

PK

12

Vytvorenie databáz.

Nd. 10.03.2009

JT

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

 

Ďalšie stretnutie sa bude konať v utorok 10.03.2009 o cca 13:00.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS